Een prijslijst uit 1873

Don Duco

Year Release:
1982

Magazine:
Pijpelijntjes

Description:
Afbeelding en bespreking van circulaire van Jan Prince & Cie uit 1873 waarop de soorten kleipijpen vermeld staan samen met hun prijzen.

In:
Pijpelijntjes VIII/3, juli/september 1982

Publication:
Pijpenkabinet [in eigen beheer], Leiden, 1982.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1870-1880

Articles:
A price list from 1873


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email