De Kleipijp in de Zeventiende Eeuwse Nederlanden

D.H. Duco

Year Release:
1981

Magazine:
BAR International Series, TACTP Vol. V

Description:
De eerste studie waarbij vondsten van kleipijpen aan archiefgegevens gekoppeld worden waardoor een beeld van de pijpennijverheid in De Nederlanden tot het jaar 1700 wordt verkregen, per plaats geordend met achterin lijsten van pijpenmakers en afbeeldingen van producten.

In:
BAR International Series, TACTP Vol. V 106"

Publication:
British Archaeological Reports, Oxford, 1981.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1600-1700


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email