Drie eeuwen tabakspijpen uit Alkmaar, Een analyse van de kleipijpen na vijftien jaar stadskernonderzoek

D.H. Duco

Year Release:
2004

Magazine:
Vormen uit Vuur, Nederlandse Vrienden van de Ceramiek

Description:
Uitgebreid vondstrapport waarbij duizenden pijpfragmenten van verschillende locaties binnen de stad Alkmaar worden besproken en met elkaar worden vergeleken, met nieuwe gegevens over de lokale pijpenmakerijen en nieuwe mogelijjkheden de pijp als sociale indicator te gebruiken.

In:
Vormen uit Vuur, Nederlandse Vrienden van de Ceramiek 186/187, april 2004

Publication:
2004.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1600-1900


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email