Vorstelijke pijpen, Inventarisatie van kleipijpen gewijd aan Nederland en Oranje

D.H. Duco

Year Release:
1992

Description:
Chronologische inventarisatie van kleipijpen gewijd aan het Huis van Oranje, met verwijzingen naar Nederlandse collecties.

Publication:
Stichting Pijpenkabinet [in eigen beheer], Leiden, 1992.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1620-2000


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email