Museum number:

APM 20.862

Subcollection:

labels and tobacco wrappers

Title:

sample book

Keyword:

album with pasted vignettes

Description:

Monsterboek van papier in kartonnen kaft beplakt met zwart papier met oblong model met ingeplakt 27 tabaksvignetten van uiteenlopende aard met de fabrieksnamen Anderwerth, G. Heber & Comp in Amsterdam en Kirchheim, Stommel & Comp. in Keulen.

Date:

Period 1800 - 1860


Dimensions:

GeneralHeight5.91 in (15 cm)
Width7.87 in (20 cm)
Thickness0.51 in (1.3 cm)
Characteristics
Materialpaper
Techniqueprinted
Colourwhite
Finish inkt, meerkleuren
Traces of use slijtage
Production
ContinentEurope
Region internationalWestern Europe
CountryGermany
Region nationalBaden-Wurttemberg
TownCannstadt
MakerAnderwerth (tobacco wholesaler)
Acquisition
Year 2011
Provenance Groningen, Niemeyer Tabaksmuseum, 1966-2011, nr AA280 (oud nr 7.97)
Amsterdam, antiquariaat Menno Hertzberger NV, 18-06-1966, prijs Dfl. 295.
Comments
Kaartje: Merkenboek van het Huis Gebr. Anderwerth te Cannstadt. In Amsterdam verkochten ze tabak in "De Post", "De Oude Harderin", "'T Bonte Paard" en "De Vos". De Gebroeders Anderwerth waren geassocieerd met de huizen Heber te Kirchheim en Stommel te Keulen. Het boek omvat tabaks-, snuif- en kauwtabaksmerken uit de 18e en 19e eeuw.
Literature
Bert van der Lingen, Van de Velde, Burgklij & Zapfenbergh, Drie Amsterdamse tabaks- en pijpenhandelaren uit de 18e eeuw. , 2013. p 24, afb 16. Merkvignet staande leeuw met wapenschild uit dit monsterboek.

If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email