Museum number:

APM 20.737

Subcollection:

smokers' utensils

Title:

pipe case

Keyword:

circular text ribbans, vine tendrils, figurines

Description:

Pipe box or pipe case made of boxwood with an oval-shaped bowl part and straight rejuvenating stem, a slider at the bottom. Bowl on top a tulip motif, on the stem side a vine drink, stem starter eleven standing and sitting figures, the bottom a shield with family crest with on the left a half Frisian eagle, around the stem a twisted ribbon with inscription " GENIS 37 VAS 28 BLOKKEN TE MAAKEN DAT IS MIS KIS, DIR OM VOOR ZOEK IK IEDER SEN GVIST RINNERT JAKOBS 1739", the text ribbon edged with simple leafwork, a silver top with a wavy edge.

Date:

Year 1739


Dimensions:

GeneralHeight2.36 in (6 cm)
Length12.4 in (31.5 cm)
Characteristics
Materialwood
Techniquecarved
Colourbrown
Other materialssilver (metal)
Traces of use geen
Production
ContinentEurope
Region internationalWestern Europe
CountryThe Netherlands
Region nationalFriesland
TownWorkum
MakerRinnert Jakobs
Acquisition
Year 2011
Provenance Groningen, Niemeyer Tabaksmuseum, 12 januari 1964-2011, nr 620
Middelstum, collectie G.A. Brongers, 1958-1963
Haarlem, antiekhandel, 1958, prijs Dfl. 125,-
Comments
Aantekeningen Brongers, nr 208-9. Geheel besneden pijpehouder. Om de steel geslingerd randschrift: Gen. 37 va(r)s 28. "Blokken te maaken dat is min kis, Dir om voor zoek ik ieder een guist (gunst) Rinnert Jakobs 1739." Een blokkenmaker is de maker van blokken of katrolschijven. Gen. 37 v. 28 is de aanduiding van de voorstelling op de kop van de huls, waar men Joseph in de put ziet. Vers 28 luidt: Als nu de Mediantische kooplieden voorbij toogen, zoo trokken ende hieven zij Joseph op uit den kuil, ende verkochten Joseph deze Ismaeliten voor twintig zilverlingen: die bragten Joseph naer Egypte. Op de onderzijde van de kop een fries wapen, gedeeld r. een halve fr. adelaar en l. onduidelijk.
Literature
Georg Alfred Brongers, Nicotiana tabacum; The History of Tobacco And Tobacco Smoking in the Netherlands. Groningen, 1964. p 100. Dit exemplaar. Bijschrift: Sublime example of a Frisian pipe-holder carved in walnut in 1739 by Rinert Jakobs.
Georg Alfred Brongers, Van Gouwenaar tot bruyère pijp. Amerongen, 1978. p 91. Dit exemplaar (onderste). Bijschrift: Een weelderig besneden Friese kas gedateerd 1739.
Don Duco, Hoogtepunten uit het Amsterdam Pipe Museum. Amsterdam, 2020. hoofdstuk: Gesneden pijpenkas. Dit exemplaar.
Don Duco, aaaDe Nederlandse kleipijp, handboek voor het determineren. Amsterdam, 2024. hfst 1, p , afb 48b. Dit exemplaar.
Exhibition
Amsterdam, Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum, vitrine 5, 1964-1974.
Groningen, Niemeyer Tabaksmuseum, 1978-2010, winkeletage.
Amsterdam, Pijpenkabinet, tentoonstelling "De pijp op reis, versierde pijpenkassen uit de Niemeyer collectie", 15 juni - 31 juli 2011.

If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email