Museum number:

APM 17.196

Subcollection:

prints and paintings

Title:

etching

Keyword:

people smoking around tables

Description:

Ets met liggend formaat met in een vertrek aan twee tafels en op een muurbank diverse rokende personen, met lange kleipijpen, rechts een staande man met sigaar, uiterst rechts een biljart. Onderlangs rechts gestippelde signatuur "J.E. MARCUS F. JUNIJ 1814".

Date:

Year 1814


Dimensions:

GeneralHeight9.17 in (23.3 cm)
Width3.46 in (8.8 cm)
Characteristics
Materialpaper
Techniqueprinted
Colourwhite
Finish inkt, zwart
Traces of use geen
Production
ContinentEurope
Region internationalWestern Europe
CountryThe Netherlands
MakerJ.E. Marcus (visual artist)
Acquisition
Year 2003
Provenance Utrecht, veilinghuis J.L. Beijers BV, lot 1219
Utrecht, Douwe Egberts Pijpenkamer, <1990-2003
Comments
Vgl. APM 17.195 prent van dezelfde maker die van 1790-1796 een leerling van R. Vinkeles was.
Zie ook: G.A. Brongers, Nicotiana tabacum, 1964, p 219. Identieke prent.
Literature
Bert van der Lingen, Felix Meritis: Inkoop, gebruik en hergebruik van kleipijpen, 1784-1861. LeidenJaarboek, /, 2013. p 78, afb 10. Dit exemplaar (detail).
Exhibition
Amsterdam, Pijpenkabinet, werkkamer, 2011 e.v.

If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email