Museum number:

APM 17.098

Subcollection:

miscellaneous objects

Title:

fan light

Keyword:

three Blackamoors, tobacco packages

Description:

Upper door piece or fan light with rectangular shape with central in a lying oval with pearl frame behind glass painted on metal three standing Morians, along the coast of a tropical country, on the left the contour of a sailing ship, the left Morian pointing at a barrel tobacco next to him, the middle one with a bow in his hand, the right one smokes a pipe and stands next to a chest. Between the medallion and the window frame above a decorative bow with rosette and under tobacco leaves stylized in the shape of a tree of life. From the top corners, curtains with cords and tassels that hang down and are partially incorporated in and connected to a medallion. On the bottom line of the window on the left a barrel of tobacco, a pot with "RAPPE" and a cart of tobacco, on the right three sealed packets of letter tobacco and three carts of snuff and behind it a branch of a tobacco plant. Painting in old green, with brown and lighter green on the attributes on the bottom line.

Date:

Period 1760 - 1785


Dimensions:

GeneralHeight32.48 in (82.5 cm)
Width46.26 in (117.5 cm)
Characteristics
Materialwood
Techniquecarved
Colourbrown
Finish gepolychromeerd, meerkleuren
Traces of use slijtage
Production
ContinentEurope
Region internationalWestern Europe
CountryThe Netherlands
Acquisition
Year 2003
Provenance Utrecht, Bart Lankhorst, Douwe Egberts
Utrecht, Douwe Egberts Pijpenkamer, 1976-2003, nr 2146
's-Gravenhage, antiekhandel C. van Eck, 1976
's-Gravenhage, collectie J.W.A. van Heeswijk, -1976
Comments
Oorspronkelijk geschenk van de Raad van Bestuur van Douwe Egberts NV aan hun museum op 06-04-1976. De verkopende antiquair noemde het bovenlicht "De Drie Koningen", het zou uit Amsterdam afkomstig zijn. Douwe Egberts betaalt Dfl. 9500,- na een akkoord van commissaris Van Dongen die hiervoor het bedrag fourneert, nadat directeur E.D. de Jong hiervoor aan conservator Witteveen geen geld wilde verstrekken.
Antiek, Jrg. X, nr. 9, april, 1976, p 929. Advertentie van antiekhandel C. van Eck uit 's-Gravenhage met de afbeelding van dit bovenlicht.
Literature
Fr.W. Wegman, Moriaantje zo zwart als roet .... Gouda. p 22-23, foto. Dit exemplaar. Bijschrift: Al van 1614 dateert het eerst bekende uithangteken met een "Black Boy" erop. Later werden het drie figuren, zoals "De Drie Marylanders", dat waren Indianen, maar ook "De Drie Slaven", negers dus. Drie Morianen zijn afgebeeld in het bovenlicht dat zich bevindt in de kollektie van J.W.A. van Heeswijk te Den Haag.
H.K. Roessingh, Amsterdam en de tabaksteelt in Nederland. Spiegel Historiael, /, 1978. p 73. Dit exemplaar.
Don Duco, Hoogtepunten uit het Amsterdam Pipe Museum. Amsterdam, 2020. hoofdstuk: Snijraam van de tabakshandel. Dit exemplaar.
Exhibition
Utrecht, Douwe Egberts Pijpenkamer, permanente presentatie, gang, 1976-c. 1995.
Amsterdam, Pijpenkabinet, permanente presentatie, voorkamer, v.a. 2003.

If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email