Subcollections of the Amsterdam Pipe Museum

Author:
Don Duco

Original Title:
Deelcollecties van het Pijpenkabinet

Publication Year:
2011

Publisher:
Stichting Pijpenkabinet

Inleiding

De verzamelingen van het Amsterdam Pipe Museum, ondergebracht in de Stichting Pijpenkabinet zijn opgesplitst in verschillende collectieonderdelen die zich kenmerken door eenheid in materiaal, techniek, gebruik of herkomst. Deze zogenaamde deelcollecties zijn binnen het museum per groep geëxposeerd en worden in het depot per categorie bewaard. Deze hoofdindeling vormt ook vaak een hulpmiddel of zelfs de zoeksleutel bij het zoeken in de collectie. In totaal worden zeventien deelgebieden omschreven.

Een eerste splitsing is die in pijpen en niet-pijpen, de tweede groep doorgaans aangeduid als varia objecten. Vanzelfsprekend is deze laatste categorie wel altijd direct gerelateerd aan de pijp of het roken. Het Amsterdam Pipe Museum bezit geen zogenaamde ‘rekwisieten', voorwerpen die niets met de collectie te maken hebben maar ooit zijn binnengekomen, bijvoorbeeld als aankleding bij een tentoonstelling.

Deelcollecties pijpen
prehistorie
bodemvondsten
kleipijpen
ceramiek
porselein
meerschuim
hout
overige materialen
etnografie Amerika
etnografie Afrika
etnografie Azië
opiumpijpen

Deelcollecties varia objecten
pijpenmakersgereedschap
Europese tabakscuriosa
etnografische tabakscuriosa
opiumparafernalia
prenten en schilderijen
archiefstukken en foto's
vignetten en verpakkingen
restgroep varia objecten

Iedere deelcollectie is volledig verschillend van aantal en aard. De omvang loopt uiteen van zo'n tachtig voorwerpen tot zo’n zevenduizend stuks. De objecten binnen deze deelcollecties zijn ook weer verschillend in zeldzaamheid, historisch belang en artistieke waarde. Het totale aantal geregistreerde objecten dat het Amsterdam Pipe Museum beheert omvat per 31 december 2020 ruim 34.000 voorwerpen.