Rekenvoorbeeld Geefwet

De overheid stimuleert donaties in de vorm van belastingvoordeel voor donateurs. Sinds de invoering van de Geefwet is een schenking aan de Stichting Pijpenkabinet voor 125% aftrekbaar in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Het elektronische aangifteformulier van de Belastingdienst rekent dit automatisch door wanneer u een schenking invult en aangeeft dat het gaat om een culturele ANBI.

Voor alle schenkingen van een persoon of echtpaar/geregistreerde partners geldt een drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen. Tevens geldt een maximum van 10% van het verzamelinkomen als bovengrens om in aanmerking te komen voor de extra aftrek.
Het maximale bedrag dat in aanmerking komt voor de multiplier is € 5.000,-. Schenkingen tot dit bedrag worden voor 125% afgetrokken, dus met max. € 6.500,- aftrek, daarboven voor de gewone 100%.

Voor de Stichting zijn donaties vrijgesteld van schenkingsbelasting, zodat de schenking voor de volle 100% ten goede komt aan de doelstellingen van het museum.

 

Rekenvoorbeeld:

U schenkt € 1.000 aan de Stichting Pijpenkabinet.

Dan mag u vanwege de Geefwet  € 1.250 (duizend x 125%) in aftrek brengen van uw inkomstenbelasting over dat jaar. Dit is de zogenaamde multiplier.

Vanaf 2020 gelden voor de inkomstenbelasting nog slechts twee belastingschijven:

  • inkomen tot € 68.507, de eerste schijf, wordt belast met 37,07%
  • boven € 68.507 worden inkomsten in de tweede schijf belast met 49,50%

 

Valt uw inkomen in de 1e schijf dan betekent uw schenking van € 1.000 dat u € 1.250 mag aftrekken van uw IB. Dit levert u een belastingvoordeel op van € 463,-.
Terwijl ons museum uw volledige schenking van € 1.000 ontvangt, betaalt u dus feitelijk € 537,-   (= 1.000 - 463).

 

Zit uw inkomen in schijf 2 dan wordt een schenking nog voordeliger: dezelfde schenking van € 1.000 maakt dat u ook dan € 1.250 mag aftrekken van uw IB. Dit levert u een belastingvoordeel op van € 619,-.
Ons museum ontvangt uw volledige schenking van € 1.000, maar in dit geval betaalt u feitelijk slechts € 381,-  (= 1.000 - 619).

 

Periodieke schenking

Het belastingvoordeel is meestal het grootst wanneer een schenking verdeeld wordt over vijf kalenderjaren; de schenking is dan geheel aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De fiscus houdt dan geen rekening met de drempel, en er geldt ook geen maximum.

Voorwaarde is wel dat vijf jaar achtereen hetzelfde bedrag wordt overgemaakt aan het museum. U kunt bij onderstaande contactpersoon een model-overeenkomst aanvragen of deze zelf downloaden van de website van de Belastingdienst: https://download.belastingdienst.nl/overeenkomst 

Praktisch

Schenkingen kunnen worden overgemaakt naar: IBAN NL07 INGB 0003 1040 88 ten name van Stichting Pijpenkabinet te Amsterdam.

Kamer van Koophandel nummer  41168020.

Voor periodieke schenkingen heeft u nodig het RSIN-nr. 88.81.376.