Tentoonstelling pijpen van koppensnellers

16 november 2019

Tentoonstelling pijpen van koppensnellers

Uit ons rijke depot hebben we dit maal een kleine groep pijpen gekozen voor een mini-expositie, pijpen van extreme zeldzaamheid. Zij zijn gemaakt en gerookt door de Naga, een bergvolk dat leeft in het uiterste oosten van India. Het is een vrij agressief volk, koppensnellers zelfs. De moedige krijgers ontvangen een pijp met een rij poppetjes op de steel, in het aantal van de door hen onthoofde slachtoffers. Verder is een kenmerk dat de pijpen van dit volk een gestileerd portret als pijpenkop tonen, alles in hout uitgesneden. Na 1900 probeert het Britse gezag in India het koppensnellen te verbieden. Uiteindelijk gaat de gewoonte over op het onthoofden van lokale apen, de zogenaamde gibbons. Niet verwonderlijk dus dat sommige poppetjes sterker op apen lijken dan op mensen. De pijpen sieren tot 18 januari 2020 de expositievitrine midden in ons museum. Gelijktijdig schreef conservator Don Duco een artikel over deze merkwaardige pijpen, te lezen in de publicatielijst op onze website.Nieuwsarchief