Sterfdag Edward Bird

20 mei 2015

Sterfdag Edward Bird

Vandaag gedenken wij de sterfdag van Edward Bird, een Engelse pijpenmaker die Amsterdam als productieplaats van kleipijpen op de kaart heeft gezet. Edward Bird gaf leiding aan een pijpenmakerij waar op grootschalige wijze voor export werd gewerkt, vooral naar Nieuw Nederland. Zijn kleipijpen met het hielmerk EB worden wereldwijd nog overal gevonden. Vooral zijn zogenaamde elleboogpijp was een bij de Indianen geliefde tabakspijp. Bird stierf op 20 mei 1665, vandaag precies drie en een halve eeuw geleden. De omvang van zijn bedrijf blijkt uit de inventaris die toen is opgemaakt. In zijn pakhuis stonden meer dan 400.000 exportpijpen op voorraad. Zijn zoon Evert Bird zou het succesvolle bedrijf voortzetten maar slaagde daarin niet. Wie meer wil weten over deze illustere in Amsterdam wonende ondernemer leest het artikel van Don Duco: De Amsterdamse pijpenmaker Eduard Bird, een levensschets (Amsterdam, 2002).Nieuwsarchief