Nusantara meeting in Leiden

7 juni 2018

Nusantara meeting in Leiden

Museum Nusantara moest sluiten en de collectie werd "ontzameld". Voor de Gemeente Delft was de ontzameling een onverwacht moeizame klus. Na voltooiing van deze tegennatuurlijke actie voor het museum werd het hele proces nog eens geëvalueerd in een studiedag, gehouden in het Museum voor de Wereldculturen in Leiden. Aangezien ook het Amsterdam Pipe Museum objecten verwierf uit dit inmiddels voormalige Delftse museum, waren wij erbij. Hoewel er ook kritiek was op de gang van zaken, kunnen wij als museum zeer tevreden zijn met enkele zeldzame pijpen en betelsets met een bijzondere herkomst. Bijna alle stukken zijn namelijk aantoonbaar vóór het jaar 1900 verzameld!Nieuwsarchief