Eerste aanwinst 2017

20 januari 2017

Eerste aanwinst 2017

De eerste verwerving van 2017 is een gewichtig voorwerp. Het gaat om een drukblok of cliché bestaande uit een zware loden plak die op een houtblok genageld is. Het werd gebruikt voor het drukken van tabaksverpakkingen. Hier is echter geen sprake van een gewoon drukbokje zoals meestal maar een exemplaar van grootformaat van ruim zestien centimeter hoogte. Dit uitzonderlijke blok was bestemd voor een even zo groot pakket luchtig gekerfde Friese baaitabak. De voorstelling toont centraal het geliefde tabaksmerk de witte beer geplaatst in een staand ovaal. De naam van de winkelier of tabakskerver wordt niet vermeld, dat zogenaamde adres werd met losse drukletters op de achterzijde van de verpakking aangebracht. Hoewel de witte beer al in de achttiende eeuw voor het eerst bij tabaksmerken verscheen, stamt dit drukblok uit de eerste helft van de negentiend eeuw en werd in Leeuwarden gebruikt. Het is een mooie aanvulling op de drukblokken van tabaksmerken die al in onze museumcollectie vertegenwoordigd zijn.Nieuwsarchief