Collectors and their passion

Auteur:
Don Duco

Original Title:
Verzamelaars en hun passie

Année de publication:
2010

Éditeur:
Stichting Pijpenkabinet

Inleiding

01-03.486a-zijmerk-gelderland-1
APM 3.486a

De collectie van het Amsterdam Pipe Museum, vroeger het Pijpenkabinet, is niet louter met losse voorwerpen bijeengebracht, dat zou talloze mensenlevens kosten. Naast de aankoop van individuele objecten die vaak onverwacht in de handel opdoemen, leveren contacten met verzamelaars soms reeksen aanwinsten op die in één keer overgenomen kunnen worden. Dat is de afgelopen decennia meermalen voorgekomen. De omvang van deze overnames wisselt sterk. Soms gaat het maar om een paar voorwerpen, in andere gevallen om honderden stuks. Veel overgenomen collecties waren weer opgebouwd uit stukken van verzamelaars die een generatie eerder actief waren.

Deze webpresentatie stelt een aantal verzamelaars en verzamelingen voor, die geheel of gedeeltelijk in het Amsterdam Pipe Museum zijn vertegenwoordigd. Het gaat om opmerkelijke ensembles die elk een wezenlijke bijdragen hebben geleverd aan de collectie van het Amsterdamse pijpenmuseum. De oudste verzamelingen zijn al in het midden van de negentiende eeuw tot stand gekomen. De meeste groepen zijn echter de laatste decennia van de twintigste eeuw bijeengebracht, toen het verzamelen van pijpen een hoogtepunt bereikte. Al met al kan het Amsterdam Pipe Museum ondanks haar veertig jarige bestaan, een beeld van ruim anderhalve eeuw collectioneren tonen. In iedere verzameling, klein of groot, weerspiegelt zich de smaak van de tijd maar vooral ook de interesse van de persoon die de voorwerpen bijeen bracht.

De ruim twintig navolgende bronnen waaruit het Amsterdam Pipe Museum heeft geput, leveren ook een gevarieerd verhaal op over de belangstelling voor de pijp in verschillende landen en de tijdgebonden focus die de verzamelaar hieraan toevoegde. De verzamelingen komen in min of meer chronologische volgorde aan bod. Uit de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog gaat dat maar om een beperkt aantal. Na 1950 wordt de stroom breder, omdat de aandacht voor de pijp als verzamelitem groeit. Geleidelijk ontstaat er een tweedeling van de thema verzamelaar tegenover de algemene verzamelaar. Rond het jaar 2000 vindt een radicale omslag plaats. De eenentwintigste eeuw wordt tot nu toe gekenmerkt door een grote turbulentie op de verzamelaarsmarkt. Behalve dat er veel privécollecties beschikbaar komen vooral vanwege ouderdom van de verzamelaar, zien we ook een trend in het ontzamelen door verschillende tabaks- en pijpenmusea. In het nawoord van deze presentatie wordt nog nader op de verschillende stromingen ingegaan.

Elk van de hoofdstukjes eindigt met een link waarmee je kunt zien welke objecten uit de besproken verzameling door het museum is verkregen. Wil je een selectie van een doorsnee van de mooiste museumobjecten klik dan op onderstaande link.

Klik hier voor de ruim 1000 mooiste objecten uit het Amsterdam Pipe Museum.