Tabakspijpen uit een gedempte gracht in de Bierstraat te 's-Gravenhage

Don Duco

Year Release:
2007

Description:
Vondstrapport kleipijpen. Gepubliceerd in: Opgravingen in de Bierstraat Gemeente Den Haag. Wonen aan de rand van Die Haghe vanaf het midden van de 16de eeuw, Haagse Oudheidkundige Publicaties, 2012, 14, p 133-143.

Publication:
Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam, 2007.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1600-1700

Articles:
Tobacco pipes from the muted canal Bierstraat in The Hague


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email