Richtlijnen voor het verwerken van pijpvondsten

Don Duco

Year Release:
2003

Description:
Handleiding voor het systematisch opstellen van een archeologisch vondstrapport voor kleipijpen.

Publication:
Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam, 2003.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1600-1950

Articles:
Guidelines for the determination of clay tobacco pipe finds


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email