Gedachten rond een raadselachtig vondstcomplex

Don Duco

Year Release:
1995

Description:
Bespreking van een putvondst van de Doelengracht in Leiden waarin naast een fors aantal lange kwaliteitspijpen en enkele tegenhangers van minder allooy ook een bijzondere kleipijp werd gevonden in de vorm van een kromhoorn.

Publication:
Stichting Pijpenkabinet [in eigen beheer], Amsterdam, 1995.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1650-1675

Articles:
Thoughts surrounding an enigmatic find group


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email