De pijpen van de II-maker

Don Duco

Year Release:
1991

Description:
Vondstrapport over misbakselpijpen gevonden aan de Nobelstraat in Gouda met toeschrijving aan de maker en duiding van de misbrand.

Publication:
Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam, 1991.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1630-1650

Articles:
Pipes of the II maker


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email