De pijpen van Samuel McLardy uit Manchester

Don Duco

Year Release:
2010

Description:
Bespreking van de fabriekscatalogus van 1912 samen met enkele bewaard gebleven pijpmodellen.

Publication:
Stichting Pijpenkabinet [in eigen beheer], Amsterdam, 2010.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1850-1930

Articles:
The pipes of Samuel McLardy from Manchester


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email