De Nederlandse kleipijp, handboek voor dateren en determineren

D.H. Duco

Year Release:
1987

Description:
Handboek ofwel standaardwerk over de Nederlandse kleipijp van 1580 tot 1900, met discussie van dateringsmethodes en introductie van de zogenaamde deductieve dateringsmethode.

Publication:
Pijpenkabinet, Leiden, 1987.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1600-1900


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email