Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
home > bezoek

Rechten en colofon

Gebruik van teksten

Copyright Amsterdam Pipe Museum voor de Stichting Pijpenkabinet in Amsterdam, doch gebruik toegestaan onder Creative Commons Licences

De website van het Amsterdam Pipe Museum door de Stichting Pijpenkabinet Amsterdam is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel 3.0 Nederland licentie.

Toelichting: gebruik van op deze webpagina gepubliceerde tekstuele informatie toegestaan onder de licentievoorwaarden van “naamsvermelding – niet-commercieel – gelijk delen”. Dit houdt onder meer in dat bij gebruik op een computer of computernetwerk het toevoegen van een actieve link naar www.pipemuseum.nl een voorwaarde is evenals de bronvermelding ‘© Amsterdam Pipe Museum - Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam’. Misbruik van deze soepele licentievoorwaarden wordt bestreden.

Gebruik van foto’s

Copyright fotowerk Amsterdam Pipe Museum voor de Stichting Pijpenkabinet – alle foto’s zijn in eigen beheer door eigen fotografen gemaakt, het auteursrecht van de foto’s berust bij de Stichting Pijpenkabinet. Voor overname van foto’s is schriftelijke toestemming van het Amsterdam Pipe Museum noodzakelijk. Voor uitgevers en andere commerciële gebruikers heeft ons museum grotere digitale bestanden beschikbaar. De Stichting Pijpenkabinet is niet verplicht toestemming voor gebruik te verlenen, maar zal alle redelijke verzoeken honoreren.

Alle op deze website getoonde objecten en documenten zijn in het bezit van het Amsterdam Pipe Museum voorheen Pijpenkabinet. Grote zorg is besteed om mogelijk auteursrechtelijk beschermde documenten buiten het raadpleegbare deel van de website te houden, ook indien voor interne raadpleging deze documenten wel in de collectie aanwezig zijn. Voor zover mogelijk hebben wij moeite gedaan om rechthebbenden om toestemming voor publicatie te vragen. Het is niet onze bedoeling om enige rechthebbende te benadelen. Immers, het Amsterdam Pipe Museum is een niet-commerciële organisatie die als museum het als haar taak ziet informatie en expertise over de pijp als historische cultuurdrager te verspreiden. Indien u meent rechthebbende te zijn op materiaal op deze website, dan verzoeken wij u zich te melden bij de Stichting Pijpenkabinet (contactpagina).

Gebruik van de database

De databases die deel van uitmaken van deze website vallen onder de Databankenwet 1999. Medewerkers van het Amsterdam Pipe Museum voorheen Pijpenkabinet hebben de databank op basis van eigen onderzoek en door middel van grote inspanningen geproduceerd. Incidenteel gebruik van tekstinformatie uit de databank is toegestaan onder Creative Commons Licences (zie boven), overname of verveelvoudiging van meer dan één record valt onder het databankenrecht dat toekomt aan de Stichting Pijpenkabinet. Misbruik van deze regel wordt gezien als een ernstige inbreuk op dit recht en wordt juridisch bestreden.

Colofon

Het ontwerp van de website is vervaardigd door ABCultuur te Warffum in samenspraak met het Amsterdam Pipe Museum, voorheen Pijpenkabinet die daarop het copyright bezit.

De productie van deze website is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via het Agentschap.NL, subsidieprogramma ‘Digitaliseren met beleid’. Daarnaast door een genereuze bijdrage van het VSB-fonds, Utrecht.

De onbezoldigde inzet van de conservator van het Amsterdam Pipe Museum, voorheen Pijpenkabinet gedurende meer dan veertig jaar heeft ervoor gezorgd dat de enorme hoeveelheid basismateriaal aan objecten, boeken, documentatie en archiefgegevens beschikbaar was voor digitalisering. Het invoeren in de computer van honderdduizenden gegevens is een onbetaalbare activiteit geweest die de basis vormt van deze website.