Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
home > zoeken > objectcatalogus

Toelichting op de objectcatalogus

De database van het Amsterdam Pipe Museum (voorheen Pijpenkabinet)

Hoeveel informatie?

Het Amsterdam Pipe Museum bezit ruim 30.000 geregistreerde objecten waaronder naast pijpen andere direct aan de pijp en het pijproken gerelateerde voorwerpen. De bibliotheek telt ruim 4.000 titels, terwijl nog eens 4.000 titels als referentie in de catalogus staan vermeld. De documentatie beslaat 250 overslagdozen met vele duizenden archiefstukken en documentatie in de vorm van folders, brochures, reclamekaarten, catalogi, artikelen uit kranten en tijdschriften, enzovoorts. Hiervan is het grootste deel gedigitaliseerd in 120.000 scans.

Voor wie?

Al deze objecten zijn digitaal beschreven, gecodeerd en gefotografeerd. De collectiedatabase is de catalogus van het Amsterdam Pipe Museum en legt alle informatie over de museumstukken vast. De beschrijvingen zijn primair bedoeld als hulpmiddel voor de behoudstaken en het onderzoek, werkzaamheden dus van het museum zelf. Om die reden kan de terminologie specialistisch van aard zijn.

Hoe compleet?

Het beschrijvingswerk is door het museum uitgevoerd in de afgelopen veertig jaar, de online database is in 2008 ontworpen. Het is een doorlopende taak om alle informatie in de database te laden en na zorgvuldige check online te zetten. Elke keer dat u deze website bezoekt kan het dus zijn dat u meer informatie vindt. Dit proces gaat al jaren voort en is inmiddels voor meer dan 90% voltooid; eerlijk gezegd een unicum in de Nederlandse museumwereld. Bij elke zoekactie wordt in beeld gebracht uit hoeveel records de informatie voor u wordt opgezocht.

Tot onze spijt kunnen we niet alle informatie op het web zetten omdat sommige gegevens auteursrechtelijk beschermd zijn. In de meeste gevallen beschikt de conservator over meer informatie dan wat u op de website ziet. Voor die kennis is een bezoek aan het museum raadzaam.

Feedback

De informatie over de collectie zal nooit compleet zijn. Hebt u aanvullingen of correcties op de gegevens op de site, stuurt u dan alstublieft een mailtje aan het museum. Kopieer dan wel het collectienummer. Zo ziet de conservator over welk object of document u iets wilt vertellen. Uw aanvullingen en correcties worden door ons zeer op prijs gesteld. U krijgt niet automatisch een ontvangstbevestiging van uw mail. Afhankelijk van het aantal reacties kan het zijn dat onze staf geen gelegenheid heeft elke mail individueel te beantwoorden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

De zoekformulieren

De website van het Amsterdam Pipe Museum biedt twee zoekformulieren: één voor de collectie (de pijpen en andere driedimensionale objecten), één voor de bibliotheek. Een derde voor de documentatie, dus alle papieren informatie die niet in boeken staat, is nog in voorbereiding.

De opzet van het formulier is gelijk, maar elk zoekt vervolgens in een ander bestand. Heeft u iets gevonden, dan wordt via gekleurde links doorverwezen naar andere relevante gegevens. Die kunnen weer in elk van de drie bestanden staan.

Onze afspraken

Het Amsterdam Pipe Museum biedt u een schat aan gegevens over de collecties en haar eigen expertise. Die mag u vrij en zonder kosten inzien. Maar voor het kopiëren en hergebruiken van de gegevens zijn internationaal regels gesteld. Lees die eerst na op de pagina Copyright. Dat voorkomt dat u later voor onaangename verrassingen komt te staan.

Als u zich aan de afspraken houdt, heeft iedereen veel baat bij de gratis online beschikbaarstelling van al deze informatie.