Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
home > zoeken > objectcatalogus

Pijp met opschrift

Tabakspijp van klei met ovale ketel, hiel en rechte steel. Geglaasd. Hiel links bijmerk Gouds wapenschild. Steel zwaartepunt ring met raderingen afgezoomd met "I: WOERLE" en "IN GOUDA". Pijp als archiefstuk gebruikt en op de ketel en steel met inkt beschreven. Opschrift op de ketel: "1748 / 1750 / De kist open geweest 7 Julij 1761 A: Fortman (Preesman), J: Luckemans/ 1835". Op de steel: "4 Meij 1764 de kist open geweest 11 Maart 1835 de kist weder geopend door P.J. Burgersdijk P.J. Broekhoff R. Jesse en C. Deeleman, grootkassiers, Heil zij de verdere lezers, W.H. Gillissen 7 Februarij 1838 de kist weggedaan, de pijp verplaatst D.N. Roskes, W.H.D. Suringar 30 maart 1844 de kist open geweest en de pijp verlegd A. van der Burch, A. Six, G. Aalbertsberg, W. Wolters, H. Zaalberg, H.R. de Breuk 1 mei 1844 C.W.M. Roskes - A.T.L.R. Mulder - C.C. van der Hoek, Hr. Pottum, P.J. Zuurdeeg jr., H. Lührmann 23 Junij 1847 T. Muller Massis P. Wijnsouw 16 feb. 1893 de kist opengemaakt G.H. Lene (Leus ?) Mr. Archivaris".

Collectienummer:APM 04.970
Deelcollectie:klei
Kenmerken:
pijptype:steel
pijpmodel:ovaal
techniek:gekast
materiaal:pijpaarde
kleur:wit
afwerking:geglaasd
Afmetingen:
maten kop:5 x 2,3 cm
steellengte:47 cm
Productie:
land:Nederland
plaats:Gouda
maker:Jan Woerlee
merktekens:Goudse toren (stempel, hiel)
"I: WOERLEE", "IN GOUDA" (intaglio, steel)
Datering:
jaar:1748
Verwerving:
aanwinst:1991
herkomst:1. Weesp, H. Koolen, c. 1980-1991
2. Soest, mejuffrouw B. Balke, c. 1965-c. 1980
Commentaar:GA Leiden, Naamwijzer, 1835, p 48. Regenten der Huiszitten- en Diaconie-Armen: Pieter Johannes Burgersdijk, Pieter Jacobus Broekhoff, Roelof Jesse (1795-1858), apotheker (lid Pharmaceutisch-chemisch gezelschap "Concordia" 1823-1858) en Cornelis Deeleman.
Verder: Mr. Arnout Six, Gerardus Aalbertsberg, chirurgijn, Willem Wolters, Herman Zaalberg, Theodorus Muller Massis, arts (1836 gepromoveerd), C.W.M. Roskes 1809-1850 apotheker te Leiden 1831-1851, lid Concordia, W.H.D. Saringar, 1838 professor geneeskunde, H.R. de Breuk, boekdrukker, G.H. Leus, winkelier Nieuwe Rijn, diaken van de Hervormde Gemeente, handelaar in Amerikaanse artikelen, borstel en houtwaren, diaken van de Hervormde Gemeente. (Naamwijzer Leiden, 1844)
Namen uit 1844 voluit: Paulus Jacobus Zuurdeeg, Dr. Hermanus Lührman, 1838 gepromoveerd tot arts, Hendrik Pottum. In 1844 zijn deze drie gemelde heren Regenten Huiszitten Diaconie-Armen in Leiden.
Literatuur:
  • Goes, Benedict, 25 eeuwen roken; De verwonderlijke vormgeving van de pijp. Leiden/Abcoude: Stichting Pijpenkabinet/Uniepers, 1993. p 50, foto. Dit exemplaar.
  • Goes, Benedict, The Intriguing Design of Tobacco Pipes. Leiden: Stichting Pijpenkabinet, 1993. p 50, foto. Dit exemplaar.
  • Duco, Don, Hoogtepunten uit het Pijpenkabinet. Amsterdam: [uitgave in eigen beheer], 2010. hoofdstuk: Een raadselachtige maatpijp. Dit exemplaar.
Expositie:
Wenen, Österreichisches Tabakmuseum, tentoonstelling "Die 2000 Jährige Geschichte der Tonpfeifen", 23 juni 1994 - 10 september 1994.
Amsterdam, Pijpenkabinet, permanente presentatie, zaal, vitrine 2, v.a. 2001.

Afbeeldingen

1

  1 / 8