Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
home > zoeken > objectcatalogus

Kunstpijpwerk

Kunstpijpwerk bestaande uit een paneel met twintig gevlochten meterpijpen uit de toonkamer van de firma P. Goedewaagen & Zoon. Centraal een vlecht van twaalf pijpen, die per vier gevlochten zijn en waarvan de stelen uitwaaieren. Ter weerszijden twee pijpen, ieder met een enkele krul in de steel en de steeleinden samengedraaid. Aan de boven- en onderzijde van het paneel tweemaal twee dubbele krulpijpen. De kleipijpen zijn in de zelfde vorm gemaakt en hebben allen een ovale grootkop ketel met hiel en rechte steel met glad afgesneden steeleind. Ketel steelzijde in reliëf het wapen van het koninkrijk Hannover met om het schild de kousenband met motto "HONI SOIT QUI MAL Y PENSE". Wapen gehouden door een staande leeuw links en een staande eenhoorn aan een ketting rechts, beiden op een grondje geplaatst, waarop de tekst "DIEU ET MON DROIT". Ketel vormnaad keerzijde gekroonde wapenschild van Gouda omgeven door twee ineengevlochten doornentakken. Steel in reliëf een band met schelpjes, gevolgd voor een geslinderde rank en steelopschrift links "P. GOEDEWAAGEN & ZOON" en rechts "GOUDA HOLLAND".

Collectienummer:APM 10.831
Deelcollectie:klei
Kenmerken:
pijptype:steel
pijpmodel:ovaal
techniek:gekast
materiaal:pijpaarde, hout, gips, glas
kleur:wit
Afmetingen:
hoogte:135 cm
breedte:75 cm
Productie:
land:Nederland
plaats:Gouda
maker:Firma P. Goedewaagen & Zoon
modelnummer:2
handelsnaam:gesneden 37 duimer
Datering:
periode:1908 - 1909
Verwerving:
aanwinst:1978
herkomst:1. Schoonloo, Aart Goedewaagen
2. Gouda, Koninklijke Goedewaagen, Wachtelstraat, directiekamer, 1977-1978
3. Gouda, Koninklijke Goedewaagen, Jaagpad, 1919-1977
4. Gouda, firma P. Goedewaagen & Zoon, 1909-1919
Commentaar:Documentatiemap waarin diverse foto's en knipsels over dit object.
Vgl. APM 19.271 de persvorm van deze pijpen.
Literatuur:
  • Duco, D.H., De tabakspijp als Oranjepropaganda. Leiden: [uitgave in eigen beheer], 1992. p 84, afb 93. Dit exemplaar.
  • Duco, D.H., Vorstelijke pijpen, Inventarisatie van kleipijpen gewijd aan Nederland en Oranje. Leiden: [uitgave in eigen beheer], 1992. p 95, nr 264. Dit exemplaar.
  • Duco, D.H., Koninklijke Goedewaagen; Een veelzijdig ceramisch bedrijf, 1779-1982. Leiden: Primavera Pers, 1999. p 162, foto III. Dit exemplaar.
  • Duco, Don, Honi soit qui mal y pense, de geschiedenis achter een prestigieuze gedecoreerde tabakspijp. Amsterdam: Stichting Pijpenkabinet, 2001. afb 9. Dit exemplaar.
  • Duco, Don, Hoogtepunten uit het Pijpenkabinet. Amsterdam: [uitgave in eigen beheer], 2010. hoofdstuk: Gevlochten pijpen voor de koningin. Dit exemplaar.
Expositie:
Amsterdam, Pijpenkamer Icon, permanente presentatie, augustus 1978 - september 1981.
Leiden, Pijpenkabinet, permanente presentatie, 29 september 1982 - 31 december 1993.
Amsterdam, Pijpenkabinet, permanente presentatie, zaal, v.a. 1999.

Afbeeldingen

1

  1 / 9