Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
home > thema's > deelcollecties amsterdam pipe museum

Deelcollecties varia objecten

Vignetten

De deelcollectie verpakkingen en vignetten is een ondersteunende verzameling van het Amsterdam Pipe Museum, bedoeld om het tabaksgebruik en de iconografie van de tabaksverpakking te illustreren en te bestuderen. Naast originele pakjes compleet met de oorspronkelijke inhoud gaat het vooral om plat materiaal waarvan de tabak al lang in rook is opgegaan maar het verpakkingsontwerp wel bewaard bleef. Dit materiaal dateert vanaf het eind van de zeventiende eeuw en loopt door tot aan het jaar 2000. Het is afkomstig uit alle delen van de wereld, al is het Nederlandse materiaal wel het ruimst vertegenwoordigd.

De verpakkingen tonen heel expliciet de wijze waarop tabak aan de man werd gebracht. Zij laten zien welke symboliek in iedere periode het meest geschikt was om de juiste sfeer te creëren om de aandacht van de pijproker te trekken. Dat beeld verschuift door de tijd. Eerst zien we het accent op de handel in koloniale waren liggen, dan volgt de exotische associatie van de Turkse en Egyptische tabak. Pas in de twintigste eeuw richt de reclame zich sterk op de Amerikaanse herkomst, waar tevens de oorsprong van de tabak ligt.

Indertijd hadden tabaksverpakkingen uitsluitend waarde zolang er tabak in verpakt zat, daarna werd de wikkel achteloos weggegooid. Dat geldt evengoed voor de achttiende eeuw als nu met het sigarettendoosje. Daardoor zijn oude tabaksverpakkingen tegenwoordig uiterst zeldzaam geworden. Het aantal en de variatie die het Amsterdam Pipe Museum hiervan bezit is bijzonder groot en is het afzonderlijk documenteren meer dan waard.

Aantal objecten per 01-01-2015 in deze categorie: 2.899

1

Afbeeldingen 1 / 7

Tabaksvignet met twee handelaren
Tabaksmerk met rokende Indiaan
Verpakkingmerk met heraldisch thema
Beroemd Leeuwarder tabaksmerk
Een van de heraldische tabaksmerken
Krultabak van de liggende leeuw
Amsterdams sigarenzakje