Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
home > thema's > deelcollecties amsterdam pipe museum

Deelcollecties varia objecten

Archiefstukken en foto's

De deelcollectie archiefstukken geeft veel ondersteunende informatie over de geschiedenis van de tabak en het roken en die van de pijpenfabrieken. Het betreft handgeschreven maar ook gedrukte zaken als gildenbrieven, merkenlijsten, verordeningen en meer. Daarnaast zijn ook persoonlijke aantekeningen, visitekaartjes, briefpapier en prijslijsten van bedrijven en handelaren verzameld. Door hun fraaie vormgeving en dikwijls sterke ontwerp geven deze objecten vaak ook een mooi tijdsbeeld van de mode van weleer.

Tot deze deelcollectie behoren ook de originele foto's van pijpenmakers, werkplaatsinterieurs en van rokers. Ook zij leggen een tijdsbeeld vast en vormen een belangrijke bron van informatie. Contemporaine productfoto's behoren ook tot deze categorie. Zij laten zien op welke wijze de maker zijn producten in de markt zette. Van deze foto's zijn overigens meer voorbeelden te vinden in de documentatiecollectie.

De zeldzamere objecten in de deelcollectie archiefstukken en foto's zijn onder een collectienummer geregistreerd, veel ander materiaal is in de documentatieverzameling opgenomen, die tot de bibliotheek van het Amsterdam Pipe Museum behoort. Deze documentatie is inmiddels volledig gedigitaliseerd maar het zal nog even duren eer die ook op het internet doorzoekbaar zal zijn.

Aantal objecten per 01-01-2015 in deze categorie: 622

1

Afbeeldingen 1 / 7

Winkelkaart
Visitekaartje firma Goedewaagen
Winkelkaart op zink gedrukt
Prijslijst van pijpen in het Duits
Productiestaat pijpenfabricage
Modellenboek met foto's
Kaft van een pijpencatalogus