Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
home > thema's > deelcollecties amsterdam pipe museum

Deelcollecties varia objecten

Rokersprenten, schilderijen en tekeningen

De deelcollectie rokersprenten wordt in het Amsterdam Pipe Museum wat ruimer opgevat dan louter prenten. Deze groep omvat behalve de gedrukte voorstellingen tevens tekeningen, schilderijen en andere kunstvoorwerpen. Reden om hiervoor een eigen categorie te benoemen is dat deze voorwerpen het gebruik van de pijp en de gewoonte van het pijproken present stellen. Voor het museum komt de documentaire waarde van deze voorwerpen op de eerste plaats. Deze collectie wordt dus niet beheerd vanwege de artistieke waarde van de kunstwerken, dat is de taak van het kunstmuseum. Anderzijds bezitten de werken wel een intrinsieke kunstwaarde, die het rechtvaardigt om ze onder een eigen nummer in de collectie op te nemen.

Voor het Amsterdam Pipe Museum belichten deze afbeeldingen de setting van het pijproken en zij zijn de getuigenissen van het gebruik van verschillende soorten pijpen en de rookgewoonte in verschillende milieus. De oudste prenten zijn portretten van pijprokers uit de vroege zeventiende eeuw, zoals gemaakt door Bega en Van Ostade. Uit latere tijden zijn vooral genre-uitbeeldingen verzameld. In de negentiende eeuw komen daar de karikaturen en spotprenten bij. Niet alleen de roker wordt hierop weergeven maar ook de wijze waarop de maatschappij, of althans delen daarvan, tegen de roker aankeken. Ook het gebruik van de bruidegomspijp is in verschillende prenten en zelfs in een schilderij vertegenwoordigd.

De hoogste artistieke waarde hebben de originele kunstwerken, zoals de gouaches van Piet van der Hem die hij in 1917 maakte als reclame-ontwerp voor de firma Goedewaagen. Ook het zelfportret van Madame Vigée le Brun met lange kleipijp is een kunstwerk op zich. Het feit dat dit schilderij vele decennia het visitekaartje van de Dunhill-collectie in Londen was, geeft het object extra cachet. Naast uitbeeldingen van rokers worden in deze deelcollectie ook voorstellingen van de tabaksplant en portretten van beroemde en bekende personen in relatie tot het roken en de tabak bewaard.

Aantal objecten per 01-01-2015 in deze categorie: 398

1

Afbeeldingen 1 / 7

Apen uit de school van Teniers
Rokende zeventiende-eeuwer
Boerentafereel met roker
Engelse spotprent
Hollander met korte kleipijp
Haremvrouw met waterpijp
Tabaksschuur in Amerongen