Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
home > thema's > deelcollecties amsterdam pipe museum

Deelcollecties varia objecten

Pijpenmakersgereedschap

De deelcollectie pijpenmakersgereedschap illustreert het vervaardigingsproces van de tabakspijp in al zijn facetten. Honderden messing pijpvormen geven een uniek beeld van de West-Europese kleipijpenproductie gedurende drie eeuwen. Van de bekendste pijpenmakerij in Gouda, de Koninklijke Goedewaagen, wordt het complete werkplaatsinterieur bewaard, inclusief de knielap van de kaster en het stoffertje van de tremster. Deze groep bezit een grote historische ensemblewaarde, waaruit bovendien veel kennis over het ambacht valt af te leiden. Het bestaan van deze gereedschappen is uitzonderlijk als je bedenkt dat tijdens het verval van de nijverheid en gedurende de oorlog veel productiemateriaal vernietigd is.

Vormmakersgereedschap werd gebruikt om de messing pijpvormen te vervaardigen en te onderhouden. De groep die het Amsterdam Pipe Museum hiervan bezit is volstrekt uniek. Eveneens eenmalig in museaal bezit zijn de oudst bewaarde pijpvormen die uit het midden van de achttiende eeuw zijn overgeleverd. Aan het begin van de twintigste eeuw wordt de metalen persvorm voor een gipsen gietvorm verruild. Ook daarvan toont de museumcollectie een overzicht die de technische veranderingen tussen 1900 en 1980 laat zien.

Productiemateriaal voor de pijpen van andere materialen dan klei is beperkt verzameld. De vervaardiging daarvan vond in ons land niet of nauwelijks plaats. Een voornaam stuk van de deelcollectie gereedschap is in een open-depotopstelling permanent tentoongesteld. Het overige materiaal dient voor studiedoeleinden en is in het depot opgeborgen.

Aantal objecten per 01-01-2015 in deze categorie: 2.685

1

Afbeeldingen 1 / 7

Merkendrukblok uit Gouda
Driedelige persvorm
Persvorm van Duméril
Proefmodel voor een pijp
Proefmodel voor een figuurpijp
Pasmaat voor bruyèrepijp
Betaalpenning voor pijpenmakers