Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
home > thema's > deelcollecties amsterdam pipe museum

Deelcollecties varia objecten

Restgroep varia objecten

Onvermijdelijk is er nog een restgroep voorwerpen die niet tot de bovenstaande deelcollecties gerekend kunnen worden. Het gaat om objecten van verschillende aard. Ten eerste zijn dat de bijartikelen van de pijpennijverheid, voorwerpen die binnen de pijpenmakerij tot stand kwamen en meer vertellen over de productielijnen binnen die bedrijfstak. Zeer gevarieerd zijn de pijpaarden plastiekjes die naast de kleipijpen gemaakt werden. Ook de categorie verpakkingen met originele gros- en dozijnsdozen maar ook met specifieke consumentenverpakkingen behoort tot deze categorie.

Tot de varia objecten rekenen we tevens curiosa gerelateerd aan de pijpenmakerij of de tabakshandel. Het draagbord van het Goudse gilde is een bewijs van de zorg waarmee het gildenbestuur het eigendomsrecht van het pijpenmakersmerk poogde te beschermen. De bokaal van Bastiaan van Overwesel waarop zijn pijpenmerk is gegraveerd, is een uniek voorbeeld van de trots van het fabrikantschap uit de achttiende eeuw. Uithangtekens en toonbankbeelden illustreren de handel in pijpen en tabak. Zij onderstrepen de belangrijke positie van het roken in vroeger tijden. Daartoe behoren ook de bijzondere monsterkoffers van de Amsterdamse tabaksfirma Lehmann of de stempels van de Franse tabaksregie.

Een andere categorie is het miniatuurgoed, dat generaties lang bestond naast de gangbare formaten gebruiksvoorwerpen, vooral gezien als siergoed. Eindeloze reeksen geschenkdoosjes met miniatuurpijpjes, maar ook wandrekjes om deze te exposeren komen in de rijke collectie van het Amsterdam Pipe Museum voor.

Tot slot zijn er nog de persoonsgerelateerde voorwerpen. De legpenning uitgereikt aan een verdienstelijke pijpenmaker of het erelint van een lidmaatschap. Ook het tegeltje uit de haard van de Goudse pijpenmaker Willem Barends en het lakstempel van een collega uit Schoonhoven horen hiertoe. Dergelijke voorwerpen belichten de personen die verband houden met de geschiedenis van de pijp en de cultuur van het roken.

Aantal objecten per 01-01-2015 in deze categorie: 988

1

Afbeeldingen 1 / 7

Bijartikel van een pijpenmaker
Poppenkastkop als bijartikel
Draagbord van het Goudse gilde
Bokaal van een Goudse pijpenmaker
Dozijnverpakking met doorrokers
Haardtegel van pijpenmaker Barends
Draaglint van een pijpengilde

Collectie
Amsterdam Pipe Museum

Deelcollectie varia objecten