Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
home > thema's > deelcollecties amsterdam pipe museum

Deelcollecties pijpen

Kleipijpen

De deelcollectie kleipijpen omvat rookpijpen gemaakt van pijpaarde en niet afkomstig uit archeologische bronnen. Het gaat dus om pijpen bewaard gebleven bij particulieren of in de voorraad van een fabriek of winkel. Vandaar dat ze doorgaans niet ouder zijn dan uit de negentiende en twintigste eeuw. Pijpen uit nagenoeg alle Europese landen zijn vertegenwoordigd, waardoor een brede vergelijking mogelijk is. De kleipijp heeft een grote vormenrijkdom, die loopt van eenvoudige massa-artikelen tot artistieke, met veel zorg gemaakte producten. Door een strenge selectie zijn bijna alle pijpen in deze groep volledig gaaf; juist omdat de kleipijp seriematig geproduceerd is, kunnen exemplaren met een defect vroeg of laat vervangen worden door een onberispelijke pijp, gerookt of ongerookt. Het Amsterdam Pipe Museum doet dit dan ook consequent.

Van diverse toonaangevende pijpenmakerijen bezit het Amsterdam Pipe Museum een representatief productie-overzicht of in enkele gevallen zelfs de toonkamermodellen. Daarmee kan een goed beeld van de productie van weleer gegeven worden. Soms is dat een tijdsbeeld van een bepaald moment, in andere gevallen een evolutie door de tijd. Voor enkele fabrieken is dit productie-overzicht zelfs het enige gedocumenteerde materiaal dat van het bedrijf bewaard bleef en daardoor bezit deze deelcollectie een unieke ijk- en documentatiewaarde.

De collectie kleipijpen sluit aan bij die van de bodemvondsten, er is zelfs enige overlap omdat alle bodemvondsten van oorsprong kleipijpen zijn. Toch is ervoor gekozen de twee groepen gescheiden te houden om twee redenen. Ten eerste zou door samenvoeging van bodemvondsten en kleipijpen de deelcollectie onoverzichtelijk groot worden. Ten tweede blijven de gave pijpen zo gescheiden van de veelal fragmentarische bodemvondsten, die nu eenmaal ook in museaal gebruik een andere functie hebben. In de collectiedatabase zijn beide groepen voor studiedoeleinden altijd goed te combineren.

Aantal objecten per 01-01-2015 in deze categorie: 6.770

1

Afbeeldingen 1 / 7

Pijpenkop met vogelklauw
Verslagen soldaten rond een laars
Hondenkop op jachthoorn
Karikatuur Napoleon III
Pijpenkop gevormd als een mortier
Pijpenkop met engelenfiguur
Sigarenhouder met bloemen