Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
home > thema's > deelcollecties amsterdam pipe museum

Deelcollecties pijpen

Bodemvondsten

De deelcollectie bodemvondsten is de meest omvangrijke groep uit het museum. Het gaat om pijpen en pijpfragmenten die langs archeologische weg tevoorschijn zijn gekomen. Het grootste deel van dit materiaal stamt uit Nederland, daarnaast zijn er ook archeologische pijpen uit andere West-Europese centra vertegenwoordigd. Aangezien de bodemvondsten een functie van nationaal belang hebben als referentie- en studieverzameling, wordt op dit deelgebied encyclopedisch verzameld: elk merk en iedere vormvariatie wordt opgenomen.

De deelverzameling bodemvondsten is tevens de best gedocumenteerde categorie van het Pijpenkabinet. Van ieder voorwerp is de vindplaats genoteerd, de maker opgezocht en is het merk in het merkenregister opgenomen. De deelcollectie bodemvondsten vormt de basis voor wetenschappelijke beschrijvingen van de Nederlandse kleipijp, waardoor de objecten ter verificatie bewaard moeten blijven. Om deze reden is het Pijpenkabinet, de voorganger van het Amsterdam Pipe Museum, al in 1989 aangewezen als collectie van nationaal belang, aangeduid met A-status vanwege de zogenaamde ijk-waarde.

Een grote groep van deze deelcollectie is gepubliceerd in twee handboeken die het Amsterdam Pipe Museum, vroeger Pijpenkabinet geheten, over dit onderwerp uitbracht. Veel andere exemplaren komen voor in artikelen gewijd aan een bepaald thema. Ongeveer eenderde deel van deze deelcollectie is inmiddels gepubliceerd, terwijl slechts een klein stukje van dit verzamelgebied in het museum tentoongesteld is. Door de archeologische herkomst zijn deze pijpen vaak incompleet of door bodemvervuiling verkleurd. Dat doet aan de studiewaarde niet af, maar maakt ze voor presentatie minder geschikt.

Aantal objecten per 01-01-2015 in deze categorie: 7.925

1

Afbeeldingen 1 / 7

Tabakspijp met geknepen steel
Gewone grove pijp met zijmerk
De oer-Hollandse isabé
Ketel met schip en anker motief
Franse figurale kop met wijnkan
Erotisch getinte Gambier figuurpijp
Engelse steelpijp met doodshoofd