Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
home > thema's > deelcollecties amsterdam pipe museum

Deelcollecties pijpen

Prehistorie

De deelcollectie prehistorie bevat voorwerpen uit de vroegste periode van het pijproken, lang voordat de cultuur van het roken in Europa bekend was. Het merendeel van de voorwerpen is afkomstig uit de precolumbiaanse culturen in Midden- en Zuid-Amerika. De oudste stukken dateren van 500 voor Christus, de meest recente stammen uit de zestiende eeuw. Ondanks de grote zeldzaamheid van deze archeologische objecten heeft het Pijpenkabinet hiervan in de loop van de jaren de grootste collectie buiten Mexico bijeengebracht.

De vroegste ontwikkeling van het roken van tabak is door de zeldzaamheid van artefacten en het ontbreken van schriftelijke bronnen grotendeels onbekend. Daarom vormt nagenoeg ieder voorwerp een belangrijke toevoeging aan onze kennis. Reeds vanaf het begin van het roken vertoont de pijp een grote variatie. Naast functioneel worden figuratieve voorstellingen geboetseerd of gesneden. In andere gevallen inspireert men zich op de natuur zoals bij de pijpen in de vorm van een mescaline cactus. Om zoveel mogelijk van de prehistorische rookcultuur te kunnen zien, is ruim de helft van de deelcollectie opgenomen in de vaste opstelling van het museum.

Het merendeel van de objecten in deze categorie is van keramiek. Zeldzaam zijn de uit steen geslepen of gesneden pijpen, doorgaans van de Noord-Amerikaanse culturen. Aanvullingen op deze groep komen zelden voor, omdat het grotendeels archeologische voorwerpen betreft die al decennialang niet meer uitgevoerd mogen worden. Sporadisch kan het Amsterdam Pipe Museum nog een pijp overnemen uit een oude collectie.

Aantal objecten per 01-01-2015 in deze categorie: 78

1

Afbeeldingen 1 / 7

Tubular met maskerkoppen
Langgerekte mescaline cactus
Handvormpijp met torderingen
De oervorm van de pijp
Buisvormige Tarraskaanse rookpijp
Pijp met ratelslang uit Tlapacoya
Acrobaatpijp uit Veracruz

Collectie
Amsterdam Pipe Museum

Deelcollectie prehistorisch rookgerei