Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
home > thema's > franse figurale pijp

Pijpen in soorten en maten

Producten in formaten

De Franse pijp wordt in sterk uiteenlopende formaten gemaakt. Met de verschillende groottes komt de fabrikant tegemoet aan de wens van de consument ten aanzien van de duur van het roken. Het formaat wordt gestuurd door de marktkansen die de fabrikant ziet. De standaardmodellen, glad of met een bescheiden decoratie worden vaak in een reeks opeenvolgende formaten geleverd. Alle formaten komen zowel voor als steelpijp als in de manchetversie. Gemiddeld genomen zijn de duurdere pijpen groter van kop terwijl door de tijd heen de ketelinhoud licht toeneemt.

Van de figurale pijp wordt doorgaans maar één formaat per ontwerp geleverd. Reden is dat de verkoopkans nauwelijks toeneemt wanneer men meerder formaten naast elkaar levert. Wie per se een bepaalde decoratie wil kiezen, moet genoegen nemen met het formaat waarin die pijp wordt geproduceerd. Uiteraard houdt de fabrikant bij de keuze van een bepaalde grootte wel rekening met zijn doelgroep. Een royalistische pijp is bijvoorbeeld gemiddeld forser dan een exemplaar met een Republikeinse voorstelling. De fabrikant streeft dus naar een maximale variatie van onderwerpen maar zoekt wel steeds de meest geschikte grootte voor een specifiek ontwerp uit. Uitzondering vormt de Jacobpijp, die door vrijwel iedere fabriek in meerdere formaten werd geleverd.

De migonette is het kleinste formaat, zo klein dat je er nauwelijks tien minuten uit kunt roken. De kop heeft een hoogte van 1 tot 1½ cm. Dergelijke pijpjes zien er aandoenlijk klein uit en daaraan refereert de naam mignon ook, letterlijk vertaald staat dat voor lief en klein. De meeste rokers nemen de mignonettes niet serieus maar in een volwaardig fabrieksassortiment mogen zij niet ontbreken. In aantal blijven zij dan ook beperkt.

De petit is de standaard kleine pijpenkop voor ruim een kwartier rookgenot. Ook dit formaat was niet bijster populair en is beperkt gemaakt maar maakt wel onderdeel uit van ieder fabrieksassortiment. Er wordt wel gezegd dat dit de beginnerspijp is voor de jeugdige roker. Overigens is het aardig te weten dat rokers eenmaal op leeftijd gekomen vaak naar dit formaat terugkeren.

Met de term moyen wordt de standaard maat ofwel de gemiddelde grootte aangeduid. De koppen kunnen de gebruikelijke hoeveelheid van drie tot vier gram tabak bevatten, de hoogte van de pijpenkop ligt tussen de twee en drie centimeter. Het is een formaat dat ook tijdens het werk goed gerookt kan worden. Zoals te verwachten is het aanbod in dit formaat het grootst.

De formaataanduiding grande wordt gebruikt voor de grote modellen met een ketelhoogte van vijf tot negen centimeter. Dit zijn pijpen die nog altijd comfortabel gerookt kunnen worden maar per keer aan de gebruiker wel de gepaste rust vragen. Hoewel functioneel zullen de meeste louter voor de sier gebruikt zijn en behoren eerder tot de categorie geschenkartikel dan persoonlijke aanschaf.

Tot de extra behoren speciale ontwerpen met een ongebruikelijk groot ketelformaat. Zij hangen tussen de gebruikspijp en het sierproduct. In deze categorie domineert de manchetversie.

Tenslotte is er de pipe d'étalage, het showmodel van echt groot formaat niet bedoeld om uit te roken, maar die louter een sierfunctie heeft. Veel exemplaren zijn dan ook niet functioneel omdat er voor het zicht wel gaten in ketel en steel zijn geboord, maar de verbinding tussen beide onderdelen ontbreekt. Deze pijpen worden door de fabrikant aan de winkeliers verstrekt om reclame te maken voor het gangbare product, maar zijn nooit afgebeeld in de catalogi. Etalagepijpen zijn de ultieme uiting van de figuratie in de pijp omdat ze meer een sculptuur dan een pijp zijn. Hoewel ze in een beperkte oplage gemaakt zijn, zijn er relatief veel bewaard gebleven omdat ze als pronkstuk beduidend minder risico liepen dan een gewone gebruikspijp.

1

Afbeeldingen 1 / 4

Mignonette ofwel kleinste formaat
Moyen ofwel het standaardformaat
Grande ofwel het grootste formaat
Grootformaat ofwel etalagepijp