Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
home > thema's > meerschuim

De meerschuim pijp als object

Iconografie

De pijp van meerschuim kunnen we niet alleen naar vormgeving en decoratie wijze indelen, maar ook naar voorstelling ofwel de iconografie. Na een fase van ornamentele pijpen, vooral onder Turkse invloed, krijgt het snijwerk in de tweede helft van de achttiende eeuw meer specifieke onderwerpen. Uiteraard bestaat er een hechte band tussen het vakmanschap van de snijder en de keuze van diens onderwerpen. Ornamenteel is makkelijker dan de uitbeeldingen van mens en dier.

De in Oostenrijk gemaakte pijpen met een voorstelling zijn aanvankelijk Latijns en klassiek van onderwerp en zijn bestemd voor de meer ontwikkelde, geletterde klantenkring. Niet verwonderlijk dus dat we Diana als godin van de jacht en Bacchus als god van de drank dikwijls tegenkomen. Voor de Oost-Hongaarse markt ontstaan vooral voor dat gebied toepasselijke historische scènes. Veel van dergelijke voorstellingen laten zich slecht duiden en zijn voor de westerling ook niet erg aansprekelijk.

De Duitse pijpennijverheid speelt met zijn de afbeeldingen sterker in op de markt dan op het artistieke gevoel. We zien dat in een plaats als Ruhla een breed scala aan goed verkoopbare onderwerpen wordt uitgewerkt. Voor ieder mogelijk marktsegment zijn pijpen beschikbaar of het nu om verkoop naar het oosten of naar het westen ging, dus van Hongaarse historie tot West-Europese onderwerpen. Daarnaast komen veel uitbeeldingen tot stand die het niveau van het amusante niet te boven komen. Het gaat om volkskarakters en typen, persoonsuitbeeldingen uit de eigen gebieden en exotische uitbeeldingen. Daarnaast worden dierfiguren populair. Deze laatste categorieën hebben geen diepere betekenis gehad.

1

Afbeeldingen 1 / 5

Diana als godin van de jacht
Pijp over de Hongaarse historie
De Hongaarse historie als onderwerp
Napoleon als icoon voor West-Europa
Een familiewapen als thema