Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
home > thema's > meerschuim

Geschiedenis van de meerschuim pijp

Ontdekking

Vrijwel iedere publicatie meldt de ontdekking van het meerschuim op dezelfde onjuiste wijze. Ene graaf István Andrássy, Hongaarse gezant op Turkije, had in 1723 van sultan Achmed III een bijzondere brok steen gekregen die vettig aandeed en wonderlijk genoeg op het water kon drijven. De graaf vroeg zijn schoenlapper Kovács, tevens houtsnijder daarvan een bijzonder voorwerp te maken. De schoenlapper die zelf een stevige roker was vervaardigde twee pijpen, de ene voor de graaf, de andere voor hemzelf. In de aristocratische kringen van Hongarije maakte graaf Andrássy spoedig furore met zijn pijp, vanwege de schoonheid en exclusiviteit van het materiaal. Bovendien ontdekte de roker de positieve eigenschappen van het meerschuim.

De werkelijke ontdekking van meerschuim voert verder terug dan het jaar 1723. Als handelsgoed is de delfstof al in de prehistorie bekend en het is bijvoorbeeld als vondst in voorhistorische grafvelden aangetroffen. Ook in later tijden behoorde meerschuim tot de handelsartikelen en het materiaal was voor allerlei doeleinden geschikt, zoals voor het maken van sculptuurtjes en plaquettes. In Griekenland en in Turkije is het al in de zeventiende eeuw voor de vervaardiging van pijpen gebruikt. Dankzij de positieve rookkwaliteit werd het al gauw naar andere streken verhandeld. Rond het jaar 1680 moet de meerschuim pijp in veel Europese landen bekend zijn geweest, zij het in beperkte kringen. Duidelijk is dus dat meerschuim als grondstof voor pijpen zeker enkele generaties vóór het verhaal van de schoenlapper en de graaf in gebruik was.

1

Afbeeldingen 1 / 3

Borstbeeld in meeerschuim
Detail van het sculptuurtje
Detail meerschuim borstbeeld