Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
home > thema's > meerschuim

Meerschuim als materiaal

Bewerking tot pijp

Bij de productie van meerschuim pijpen wordt altijd gesproken van het snijden, maar het eigenlijke pijpenmaken kent veel meer handelingen. Eerst worden de gladgemaakte meerschuimbrokken met een mes tot ruwe pijpen voorgevormd. Dan volgt de belangrijkste handeling van het pijpenmaken het draaien op een draaibank. Vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal moet dit draaiwerk zeer behoedzaam gebeuren. Met een lepelboor worden de ketelruimte en de opening in de steel aangebracht. Daarna wordt de vorm van de pijp op een draaibank geperfectioneerd. De zogenaamde pijpenhals, het gedeelte dat de ketel met de steel verbindt, laat zich echter niet draaien. Dit werk gebeurt met de hand. Jarenlange ervaring maakt dat ook deze delen van de pijpenkop toch mooi strak worden uitgevoerd.

Het draaien ofwel het efficiënt vormgeven van de pijp zonder onvolkomenheden is vakmanschap. De pijpensnijders komen pas aan de beurt wanneer de pijp grotendeels voltooid is. Voor het snijden wordt het materiaal opnieuw op vochtigheid gebracht. De snijder weet uit ervaring dat het meerschuim van hardheid kan verschillen en dient dus behoedzaam te werk te gaan. Zijn instrumentarium bestaat uit een dozijn verschillende mesjes, ieder voor een specifiek doel.

Na het vormgeven moeten de pijpen twee tot drie weken drogen. Dan volgt de nabehandeling en deze afwerking vervolmaakt het product esthetisch. Eventuele oneffenheden worden met een mengsel van meerschuimgruis gestopt. Na het schuren of polijsten met kalk of beenderas wordt het voorwerp in een talkbad gedaan om een mooie egale kleur te krijgen.

1

Afbeeldingen 1 / 5

Gereedschap voor meerschuim
Gereedschap en modellen
Een prachtige gedraaide vorm
Vormvolgende gesneden decoratie
Uit de hand gesneden portretkop