Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
home > thema's > meerschuim

Meerschuim als materiaal

Vindplaatsen en winning

Meerschuim is geen algemene delfstof. Het wordt vooral in Turkije gevonden in de streek tussen Ankara en Istanbul met als centrum Eskisehir (Eski-Sjehr). Een tweede vindplaats is Tanzania bij het Amboseli meer in het gebied van de Kilimanjaro. De winning van het meerschuim gebeurt in mijnen met een schacht tot een diepte tussen de tien en de dertig meter. De rijkste lagen vinden we op de grootste dieptes.

De mijnbouw is bepaald geen aangenaam werk en vaak zijn het kinderen die in deze nauwe schachten omlaag worden getakeld. Eenmaal onderin vertakt de mijn zich naar alle kanten en worden de klompen meerschuim uit de omringende klei weg gegraven. Aan de oppervlakte maakt men de brokken meerschuim schoon door met een mes de korrelige vervuilde huid weg te snijden. De gladgemaakte brokken meerschuim worden in kisten verkocht. In de negentiende eeuw bedroeg het gewicht van zo'n kist tussen de 35 en 40 kilo. De export van de grondstof vanuit Turkije gaat tot ongeveer 1960 door, al vermindert de omvang geleidelijk.