Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
home > thema's > vincent van gogh

De pijp bij andere schilders

Franse collegaˈs

Vincentˈs beste vriend is wel Paul Gauguin. Ook deze schilder maakte talloze portretten van pijprokers, bijna altijd eenvoudige mannen rokend uit een typerende kleipijp (afb. 49). De grijzige tint kan zowel duiden op een doorgerookte pijp, maar kan ook uit schilderkunstige motieven gekozen zijn namelijk om in het portret niet een sterk afleidend element te zijn.

Meer prominent aanwezig zijn pijp en pijproker bij de schilder Paul Cézanne. De pijpen die hij afbeeld steken met hun helderwitte kleur soms prachtig af tegen de rest van het schilderij (afb. 50). Naast enkelvoudige portretten en portretstudies, zijn de bekendste pijprokers van Cézanne zonder meer die afgebeeld op zijn kaartspelers (afb. 51). Hiervan bestaan verschillende versies en één daarvan is recentelijk zelfs bekend geworden als het duurste schilderij ooit. Het is verkocht aan de sultan van Quatar voor de lieve som van 250 miljoen dollar. Op het afgebeelde exemplaar hangt in de bovenhoek van het schilderij zelfs een rekje met vier kortgesteelde kleipijpen, waarmee het huiselijke karakter van het kunstwerk wordt benadrukt (afb. 52).

Ook van de schilder August Renoir zijn enkele prachtige portretten bekend waarop pijprokers voorkomen. Zo legde hij tweemaal de kunstschilder Monet vast, in beide gevallen lezend en met een pijp in de mond. In beide kunstwerken is een korte kleipijp afgebeeld, de eerste voorzien van een zogenaamde meerschuimkleurige lak waardoor de pijp er veel duurder uitziet (afb. 53). Hier rookt Monet uit een prachtig gevormde slurfvormige tabakspijp (afb. 54). Bij het andere schilderij rookt hij weer een gewone witte kleipijp waarvan de sporen van het bruin doorroken weer duidelijk zichtbaar zijn (afb. 55).

Op een schilderij van Chaim Soutine zien we een bijzondere pijp afgebeeld (afb. 56). Het gaat om een stilleven van een tafel waarop onder andere een pijp. Hier is een kalebasvormige pijpenkop te zien, gemonteerd aan een langer rieten roer. Het is wel zeker dat de kunstenaar de pijpenkop van een eigengemaakt roer had voorzien, want normaliter zijn de roeren van dergelijke kalebaspijpen nooit zo lang. Toch hebben we zoˈn uitzonderlijk model gevonden, nu echter met een hardrubber roer (afb. 57).

1

Afbeeldingen 1 / 9

Afb. 49 Man met pijp door Gauguin
Afb. 50 Man met pijp door Cézanne
Afb. 51 De kaartspelers van Cézanne
Afb. 52 Variant kaarstspelers
Afb. 53 Renoir schildert Monet
Afb. 54 Franse kleipijp
Afb. 55 Monet's krantenlezer
Afb. 51 Stilleven door Soutine
Afb. 57 Kleipijp met kalebas-model