Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
home > thema's > hoogtepunten uit het amsterdam pipe museum

Voorhistorisch

De oerpijp ten voeten uit

Dat de Europese kleipijp uit de Amerikaanse tabakspijp is ontwikkeld is wel zeker. Toch is het aantal treffende gelijkenissen tussen pijpen uit beide culturen niet bijster groot. Veel precolumbiaanse pijpen hebben namelijk naast een veel groter formaat ook een vrije vormgeving. De pijpen uit Midden-Amerika werden namelijk met de hand gevormd en konden dus elk gewenst uiterlijk krijgen met een trechtervormige of bolle ketel in strakke uitvoering of voorzien van decoraties.

De hierbij afgebeelde precolumbiaanse pijp vertoont de grootste gelijkenis met het pijpmodel dat in Europa populair werd. Het is een eenvoudige pijp uit grijze keramiek geboetseerd. Na het vormgeven is het oppervlak van een rode engobe voorzien die vervolgens is gladgemaakt. Door met een hard polijstgereedschapje langs de leerdroge klei te strijken is een min of meer regelmatig strepenpatroon verkregen. Na het bakken zorgde dat voor een blijvende glans.

Als verwacht zijn de dimensies van de Amerikaanse pijp totaal anders dan bij de vroege Europese tegenhangers. Zo heeft de ketel een hoogte van bijna acht centimeter en is daarmee meer dan driemaal hoger dan die van de Hollandse kleipijpen uit de eerste generatie. De steel daarentegen is niet navenant langer, die meet slechts 11,5 centimeter. Omdat deze in de aanzet dik is en naar het mondstuk dun toeloopt, is de verjonging van de steel veel sterker dan we bij de Hollandse pijpen zien. Ondanks die verschillen stemt het uiterlijk van deze Amerikaanse pijp met zijn dubbelconische ketel, afgevlakte onderzijde en korte, rechte steel toch overeen met de oervorm van de Europese tabakspijp.

Over de datering van deze pijp is weinig duidelijkheid. Deze moet tussen 500 en 1500 dateren. Tientallen jaren lang maakte dit object deel uit van de bekende SEITA-collectie, de verzameling van het Franse tabaksmuseum. Bij de overdracht hebben wij voldoende gebedeld om over de gegevens van dit voorwerp en andere te mogen beschikken. Maar helaas, de voormalige directrice van het museum wilde daaraan niet meewerken. Datering en vindplaats bleven in het museumarchief achter dat door omzwervingen al snel zoek is geraakt. Daarmee ging de objectinformatie van datering, vindplaats en vondstomstandigheid, inclusief de naam van de persoon die dit voorwerp aan het voormalige museum verkocht, voor het nageslacht verloren.

Amsterdam, collectie Amsterdam Pipe Museum APM 19.923

hoogtepunten

voorhistorisch

archeologisch

pijpen van klei

keramische rookpijpen

porselein als materiaal

het magische meerschuim

europese houten pijpen

andere europese pijpen

pijpen uit noord- en zuid-amerika

pijpen uit afrika

pijpen uit azië

pijpenmakersgereedschap

tabacologische voorwerpen

curiosa en varia

1

Afbeeldingen 1 / 3

Zijkant van de dubbelconische pijp
Dezelfde pijp van driekwart gezien
De keerzijde van de tabakspijp