Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
home > thema's > geschiedenis amsterdam pipe museum

De digitale fase - 2010 en later

De toekomst

Het Amsterdam Pipe Museum is inmiddels het enige en daardoor nationale museum voor de pijp en vervult tevens de rol als platform voor de cultuur van het pijproken. De verschillende aspecten als geschiedenis, vormgeving, gebruik en genieten kunnen hier samenkomen of elk hun plek vinden. Het Amsterdam Pipe Museum is ervan overtuigd dat diepgaande kennis en ultieme expertise van belang blijven. Naast de fysieke collectie is dit de tweede pijler van het museum. Over de collecties kunnen wij die expertise bieden en over de rookcultuur in den brede bieden wij toegang tot een enorm kennisbestand. De uitwisseling met bestaande en nieuwe doelgroepen zal geïntensiveerd worden, maar zal de in jaren opgebouwde en vastgelegde kennis niet vervangen.

In de museumwereld is een sterke tendens zichtbaar om grote bezoekersstromen te genereren met tijdelijke tentoonstellingen, in veel gevallen zelfs ten koste van de permanente presentaties. Dit ligt niet in het bereik van het Amsterdam Pipe Museum. In plaats daarvan zal het museum zich sterker richten op de inbreng van bruiklenen in exposities elders, tijdelijk of (semi-)permanent. De langjarige presentatie in het Openluchtmuseum als vooruitgeschoven post van het Amsterdam Pipe Museum is daarvan een goed voorbeeld. Ook zelf te ontwikkelen tentoonstellingen kunnen geplaatst worden in musea waar een collectie-inhoudelijke band mee bestaat.

De geschiedschrijving van het Amsterdam Pipe Museum als collectie en open museum is nooit af. Het stopt bij het heden, terwijl de toekomst nog alle beloftes in zich heeft. Alle factoren die samen het museale functioneren bepalen zoals collectioneren, bestuderen, bewaren en tonen voor doeleinden van studie en genoegen, moeten in ieder geval voortgaan. In welke vorm en in welke mate dat valt nog te bezien. Dat is afhankelijk van zowel eigen prioriteiten als van de maatschappelijke ruimte die daarvoor geboden wordt.

© Benedict Goes, Stichting Pijpenkabinet, juli 2010

1

Afbeeldingen 1 / 2

Schildje als bewijs van registratie
Uniek en tijdloos museuminterieur