Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
home > thema's > geschiedenis amsterdam pipe museum

De digitale fase - 2010 en later

Publieksfunctie

Het Amsterdam Pipe Museum blijft zich de komende jaren onderscheiden als een uniek en in zekere zin eigenzinnig museum. Als gespecialiseerd museum zonder de lusten en lasten van overheidssteun en -bemoeienis kan het Amsterdam Pipe Museum een eigen koers varen. Terwijl de deur voor iedereen openstaat blijft het museum/grachtenhuis voor de bezoeker, individueel of in groepsverband haar exclusiviteit behouden. Wij zijn ervan overtuigd dat de waardering voor de confrontatie met authentieke voorwerpen terugkomt. Elektronische gadgets tijdens het museumbezoek zijn voor sommigen leuk maar staan het zelfstandig waarnemen in de weg. Ook de persoonlijke ontvangst en rondleidingen behoren tot onze unieke service. Hiervoor zal in grotere mate een beroep op vrijwilligers worden gedaan. Onderzocht zal worden of een meer gericht doelgroepenbeleid in het aantrekken van bezoekers zinvol is. De wereldomvattende collecties bieden tal van aanknopingspunten om een zinvolle dialoog over typisch-Nederlands versus culturele diversiteit te voeden.

Door het museum in Amsterdam wordt de stimulering van het museumbezoek weer ter hand genomen nu de scherpe kantjes van de anti-rook beweging er van af zijn. In dit licht zal ook de winkelfunctie versterkt worden. Geconstateerd kan worden dat de belangstelling voor het genietend roken toeneemt, vooral onder jong-volwassenen. Als private stichting is het van belang op deze tendens in te spelen. Dit alles vormt een onderdeel van het ondernemersplan en het aftasten van zinvolle mogelijkheden van een pool van vrijwilligers.

De digitale innovaties en het sterk vergrote aanbod van kennis over de collecties van het Amsterdam Pipe Museum via het web brengt een nieuwe dynamiek met de samenleving op gang. Externe belangstellenden worden in staat gesteld en zelfs uitgedaagd daarop te reageren. Het Amsterdam Pipe Museum wil graag meewerken aan de professionalisering van deze doelgroepen die tot een volledig nieuwe publiekscategorie behoren. Overigens zal onze response in eerste instantie afhankelijk zijn van de personele capaciteit, zo nodig zal het museum zoeken naar uitbreiding met vrijwilligers.

1

Afbeeldingen 1 / 3

Museumwinkel Amsterdam Pipe Shop
Verkoopcollectie moderne pijpen
Rondleiding door het pipe museum