Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
home > thema's > geschiedenis amsterdam pipe museum

De digitale fase - 2010 en later

Verzamelen en onderzoek in de digitale fase

Niemand kan in de toekomst kijken. Of de collectie van het Amsterdam Pipe Museum kan en moet blijven groeien is niet te voorspellen. Het streven van de Stichting Pijpenkabinet is echter om de ingezette lijn consequent te blijven vervolgen. Inmiddels is de collectie in veel opzichten compleet al biedt de markt altijd uitbreidingen. Leemtes worden waar mogelijk ingevuld, met name in enkele encyclopedisch verzamelde deelgebieden. Het merendeel van het aankoopbudget zal echter worden ingezet voor bijzondere pijpen van hoge kwaliteit die zowel in het museum als op de website een prominente plaats verdienen. Op die wijze zijn zij mondiaal zichtbaar en dragen bij aan het verhaal van de rookcultuur.

Om uitbreiding van de collectie mogelijk te maken zal de Stichting Pijpenkabinet zich inzetten om particuliere donaties of zelfs particulier mecenaat te verwerven. Een zakelijke opstelling is in een tijd van voortgaande privatisering ook voor het museum een vereiste. Het onlangs geformuleerde ondernemersplan dat in aanvulling op de museale taken ook de bedrijfsmatige kant belicht, is een belangrijk instrument in dit streven. In dit verband is het goed te vermelden dat het Pijpenkabinet de nieuwe norm van 17% eigen inkomsten al jaren verre overschrijdt. De financiering van het museum gebeurt al decennialang vrijwel volledig uit eigen middelen, zonder een cent instellingssubsidie.

Het Amsterdam Pipe Museum zal zich ook in de toekomst bezighouden met gericht onderzoek naar specifieke facetten van 's-werelds rookculturen in relatie tot de eigen collectie. Daarmee wordt het onderzoek op deelaspecten van de collectie gecontinueerd. Het publiceren van resultaten in webpresentaties of virtuele exposities biedt optimale mogelijkheden om het publiek op wereldwijd niveau te bereiken. Zo zullen webpublicaties de gedrukte boeken geleidelijk vervangen al zijn nog enkele titels in voorbereiding die nog als traditioneel boek zullen verschijnen.

1

Afbeeldingen 1 / 6

Vondst van een nieuwe gemerkte pijp
De altijd groeiende studiecollectie
Aanwinst met fraaie keizersportret
Modern ontworpen pijp als aanwinst
Recente bodemvondst uit Nigeria
Nieuwe curiosa uit vreemde culturen