Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 4000
		});
home > thema's > geschiedenis amsterdam pipe museum

De digitale fase - 2010 en later

Algemeen

Met de lancering van de website pipemuseum.nl wordt het bezit van het Amsterdamse museum opengebroken en de geweldige schat aan kennis in de loop van de jaren beschikbaar gesteld. Na veertig jaar van verzamelen, onderzoeken en presenteren wordt een nog groter deel van het werk zichtbaar. Vanaf de eerste fase etaleerde het museum haar kennis in publicaties, vanaf het jaar 2000 ook via een uitgebreide website www.pijpenkabinet.nl met tientallen specialistische artikelen. Nu kunnen virtuele bezoekers zelf in de depotcollecties zoeken naar objecten van hun interessegebied. Elke doelgroep kan vinden wat hij nodig heeft: archeologen onze bodemvondsten, pijprokers browsen door de collectie bruyèrepijpen, genealogen traceren hun voorouders, tentoonstellingmakers doen onvermoede vondsten tussen de museumobjecten, filmproducenten informeren zich over het roken in een bepaalde periode.

Met de web-based databestanden opent zich voor het eerst de mogelijkheid om verschillende documentatiebestanden die het Amsterdam Pipe Museum beheert in samenhang te tonen. De combinatie van objectinformatie met archiefgegevens, literatuur en documentatie vormt een erfgoedbrede aanpak die uniek is in de museumdigitalisering. De enige belemmering in de beschikbaarstelling is het auteursrecht op openbaarmaking van talloze bronnen. Daarvoor zal in de toekomst zeker een passende oplossing gevonden worden. De webfaciliteit is gebouwd in 2009-2010 met steun van het ministerie van OCW en het VSB-fonds. Het digitaliseren en invoegen van alle aanwezige informatie is een proces dat nog jaren in beslag zal nemen.

Dankzij de mondiale collecties en internationaal georiënteerde gegevensbestanden heeft het museum nu via de moderne media een plaats verworven in een veel grotere kennisinfrastructuur. Terwijl de meeste tabaks- en pijpenmusea met sluiting worden bedreigd of daaraan al ten prooi zijn gevallen, breidt het museum in Amsterdam zich geleidelijk verder uit en gaat steeds sterker een internationale positie innemen.

Juist omdat het Amsterdam Pipe Museum tegen de stroom van de tijdgeest in haar collecties op het gebied van het roken heeft gekoesterd en verder heeft uitgebreid, is het museum nu toonaangevend in de wereld geworden. De virtuele presentaties laten dat zien. In de digitale fase zal het etaleren van de rijkdom van de mondiale rookcultuur steeds verder gaan. Als tegenbeweging in het digitale tijdperk continueert het Amsterdam Pipe Museum de mogelijkheid voor de authentieke ervaring door het originele object te aanschouwen. Een beeldscherm zegt veel, uiteindelijk zegt het voorwerp zelf alles, zeker wanneer die kennismaking via zo'n charmant grachtenhuismuseum loopt!

1

Afbeeldingen 1 / 4

De splash van de museumwebsite
Homepage www.pipeshop.nl
Presentatie over Franse kleipijpen
Een objectkaart op de website