Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
home > thema's > geschiedenis amsterdam pipe museum

De Leidse fase 1982-1995

Verzamelen en onderzoek in Leiden

Met de vestiging in Leiden en opening van het museum brak een nieuwe fase aan in de collectievorming. Nederlandse bodemvondsten werden voor de studiecollectie nog altijd verzameld, maar nu nog louter door aankoop van hele verzamelingen van gravers die na jaren hun aandacht verlegden. Uit diverse delen van het land kon een representatief overzicht worden toegevoegd, steeds streng geselecteerd op doublures, varianten en vooral ook gericht op kwaliteitsverbetering.

Toch bleef het niet bij archeologie. De doelstelling was al jaren verbreed tot pijpen van alle soorten ceramiek, ook de historische, dus de bewaard gebleven exemplaren. Contacten met gespecialiseerde antiquairs in Brussel, Parijs en Londen zorgden voor kwalitatief hoogwaardige stukken. Bijzondere objecten werden daarnaast gevonden in de antiekhandel en bij brocantes overal in Europa.

De deelcollecties Franse en Belgische pijpen, maar ook de niet-westerse pijpen, zijn in deze periode opgebouwd. Incidenteel konden veilingen bezocht worden waar omvangrijke pijpen- of tabakscollecties werden geveild, met uitzonderlijke aanwinsten voor het Pijpenkabinet tot gevolg. Juist de bekende herkomst en soms zelfs gedocumenteerde ouderdom van het object is een toegevoegde waarde voor een museumcollectie.

Tegelijkertijd kon één dag per week benut worden voor systematisch archiefonderzoek in Gouda. De Goudse archieven werden band voor band doorgelopen over de periode van 1600 tot 1940. Elke akte over een pijpenmaker is geëxcerpeerd, of het nu het gilde betrof, een notarisprotocol of doop- en begraafgegevens. Alles is in kopie in het Pijpenkabinet bijeengebracht, volledig op naam en periode geïndiceerd.

De unieke combinatie van collectievorming en historisch onderzoek vormde het uitgangspunt voor publicaties die als snel tot de basisinstrumenten van de archeoloog gingen behoren. Het handzame merkenboekje, het eerste en enige handboek en vele tientallen deelstudies en artikelen in vaktijdschriften zagen het licht. De kwaliteit van het onderzoek wordt in 1988 onderkend door de Koninklijke Academie van Wetenschappen in Amsterdam door toekenning van de Pieter de la Courtprijs voor wetenschappelijk onderzoek. De uitgave van het handboek van Duco in 1987 was vanwege het vernieuwende onderzoek de aanleiding deze prijs uit te reiken.

1

Afbeeldingen 1 / 9

De studieverzameling bodemvondsten
Depotcollectie complete kleipijpen
Studieverzameling gereedschappen
Een deel van de vakbibliotheek
Monografie over vorstelijke pijpen
Aankondiging publicatie merkenboek
Waardering voor het onderzoek
Geregeld nieuwe aanwinsten
De publicatie van aankopen