Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
home > thema's > geschiedenis amsterdam pipe museum

De startfase - 1969-1982

Verzamelen en onderzoek in de eerste fase

Over het onderwerp kleipijpen was in de jaren 1970 weinig bekend. Het laatste Nederlandse boek over de historie van de pijp dateerde van 1942, daarna verschenen alleen enkele algemene werken over de tabak. Overigens vormde ons land daarin geen uitzondering, de tabakspijp was nooit onderwerp van serieuze studie geweest. De eerste fase van het museum kenmerkt zich daarom door inventarisatie van materiaal en kennis. Naast het verwerven van objecten werd een bibliotheek aangelegd en werd alle denkbare documentatie over het onderwerp bijeen gebracht.

Een belangrijke stimulans voor het onderzoek vormde de eigen collectie die in feite de inventarisatie van de Nederlandse pijp was, naar merken, modellen en decoraties. De pijpenmerken lijken de sleutel tot het achterhalen van de maker, maar in de archieven is nooit opgeschreven wat een pijpenmaker precies maakt; alleen zijn beroep wordt vermeld. De puzzel om merken en makers met gefundeerde bewijzen te combineren is in deze periode begonnen en zou pas decennia later eindigen. Tientallen gravers, jong en oud, droegen bij aan deze inventarisatie door hun vondsten in de Pijpenkamer te tonen. In de loop van de jaren werd de ontwikkelingsgeschiedenis van de kleipijp helder.

In 1975 bij de opening van de Pijpenkamer vond ook de start van het kwartaalblad Pijpelijntjes plaats, de eerste gespecialiseerde periodiek over kleipijpen ter wereld. Van mededelingenblad groeide dit al snel uit naar een tijdschrift met meer serieuze studies over de kleipijp. Tien jaargangen verschenen met een breed scala aan artikelen. De index met duizenden trefwoorden is illustratief voor de diepgang van dat tijdschrift, zeker gezien de periode van verschijnen.

1

Afbeeldingen 1 / 5

Gevonden in de Bijlmermeer in 1971
Vondst uit Haarlemmer Houttuinen
Studieverzameling bodemvondstpijpen
Eerste publicatie over pijpmerken
Driemaandelijkse blad Pijpelijntjes