Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
home > thema's > geschiedenis amsterdam pipe museum

De startfase - 1969-1982

Expositie in Pijpenkamer

Achterin Galerie Icon aan het Frederiksplein in Amsterdam opende in juni 1975 een permanente expositie van deze particuliere verzameling kleipijpen. Initiatiefnemer was Don Duco, verzamelaar en onderzoeker in hart en nieren. Galeriehouder Niels Augustin bood hem de gelegenheid om de expositie open te stellen. In een vertrek van vier bij zes meter waren de wanden voorzien van zes hangvitrines die een overzicht toonden van de kleipijp. Per thema gerangschikt en geëxposeerd op groen jute gaven zo'n vierhonderd uiteenlopende pijpen een beeld van de vormenrijkdom en decoratiegeschiedenis van de kleipijp uit West-Europa.

Daarnaast werd in enkele legvitrines de geschiedenis van het roken getoond met tabaksartikelen en andere curiosa rondom dit gebruik. Eén wand was gereserveerd voor de techniek van het pijpenmaken. Hier stond een werkbank met pijpmakersschroef compleet met de bijbehorende gereedschappen, inclusief droogplanken en pijpenpotten en wat meer bij de productie werd gebruikt. Prenten en foto's achter glas gaven toelichting op het fabricageproces.

De Pijpenkamer achterin Galerie Icon was vijf dagen per week gratis te bezoeken. Naast de expositie werden er demonstraties pijpenmaken gehouden en konden bezoekers er terecht voor determinaties van pijpen en tabakscuriosa. De tentoonstelling leverde een belangrijke bijdrage aan de interesse voor het onderwerp. Voor die tijd gold de Pijpenkamer als een toonaangevende collectie met een brede variatie, zowel in kringen van privéverzamelaars als in vergelijking met de musea. De opening van de Pijpenkamer vond overigens plaats kort na het vertrek van het Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum aan de Amstel in Amsterdam. Daarmee was de Pijpenkamer uniek in West-Nederland.

1

Afbeeldingen 1 / 6

Bodemvondsten in de Pijpenkamer
Vitrines West-Europese kleipijpen
De Belgische en Franse kleipijpen
De techniek van het pijpenmaken
Advertenetie in het NRC uit 1975
Persartikel over het pijpenmuseum