Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 4000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
home > thema's > geschiedenis amsterdam pipe museum

De startfase - 1969-1982

Algemeen

Zoals bij zo veel museumcollecties is ook het Amsterdam Pipe Museum ontstaan uit het initiatief van één persoon. In de jaren 1960 en 1970 stond de archeologie ruim in de belangstelling. Het is ongetwijfeld toeval dat de aandacht van de Amsterdamse amateurarcheoloog Don Duco getrokken werd door de kleipijp. Dankzij diens focus, doortastendheid en uithoudingsvermogen is zijn inzet uitgegroeid tot een veelzijdig museum dat het Amsterdam Pipe Museum veertig jaar later is.

Bij graafwerkzaamheden aan de Keizersgracht tussen de Utrechtsestraat en de Reguliersgracht werd in de nazomer van 1969 een grote beerput aangetroffen, gevuld met kroegafval uit de eerste helft van de zeventiende eeuw. Die archeologische vondst was aanleiding tot het verzamelen van kleipijpen. Het bouwrijp maken van de Bijlmermeer was een andere stimulans voor de verzameling, aangezien massaal grondverzet veel bodemvondsten aan de oppervlakte bracht. De nieuwsgierigheid naar de herkomst en ouderdom van de gevonden pijpen leidde Duco naar de archieven. De combinatie van verzamelen (het bijeenbrengen van voorbeelden van de materiële cultuur) en onderzoek (het ontdekken en blootleggen van de historische achtergrond van productie, handel en gebruik) is door de jaren heen een kenmerk van het toenmalige Pijpenkabinet gebleven.

Het archeologische materiaal werd al gauw met historische pijpen uitgebreid voor een objectieve vergelijking van het materiaal. Om inzicht in de productietechniek te krijgen, werd ook een verzameling pijpenmakersgereedschap aangelegd. Bij die uitbreidingen gingen onderzoek en verzamelen steeds hand in hand. Zo werd een encyclopedische collectie aangelegd die sterk op inventarisatie van het materiaal was gericht.

1

Afbeeldingen 1 / 3

Bodemvondsten als oudste loot
De verzamelaar en zijn collectie
Persvermelding in buitenlands blad