Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 0,
			speed: 2000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 0,
			speed: 3000
		});
home > museum > hoogtepunten uit het amsterdam pipe museum

Hoogtepunten uit het Amsterdam Pipe Museum

Inleiding

Met zijn ruim 30.000 objecten beheert het Amsterdam Pipe Museum een omvangrijke collectie rookgerei en aanverwante voorwerpen. In deze webpresentatie wordt een keuze van ruim vijftig exemplaren voor het voetlicht gebracht en nader toegelicht. De selectie is representatief voor de brede variatie binnen de collectie. Wat de objecten bindt is dat het om hoogtepunten gaat, maar in verschillend opzicht. Dikwijls zijn het bijzondere stukken vanwege hun historische waarde, soms ook gaat het om publiekslievelingen, in andere gevallen om objecten met een opmerkelijke schoonheid of juist een bizar voorkomen. Ook het verhaal achter het voorwerp speelt bij de keuze soms een rol. Al deze museumvoorwerpen vormen een schakel in de historie van het roken, een wereldwijde geschiedenis die oneindig veel aspecten heeft. Klik op de links in de accordeon rechts en lees meer over de onverwachte aspecten van de mondiale rookcultuur.

Wie zich wil oriënteren op de beste stukken uit de collectie van het Amsterdam Pipe Museum kan met de onderstaande link een ruimere selectie maken. Dan komen meer dan duizend voorwerpen tevoorschijn die door de conservator als meest kenmerkend gekwalificeerd zijn. Deze zijn echter niet zoals de vijftig toppers beschreven en toegelicht met een eigen verhaal. Zij worden rechtstreeks vanuit de database van de collectie tevoorschijn gehaald. Natuurlijk is ook deze keuze subjectief. In de collectie van het Amsterdam Pipe Museum bevinden zich tal van opmerkelijke voorwerpen die ook voor plaatsing in die lijst in aanmerking zouden komen. Daarnaast komen in de top duizend ook betrekkelijk gewone objecten voor die juist voor de geschiedenis van de pijp van groot belang zijn, maar lang niet altijd een hoge attractiewaarde hebben. En tenslotte, voor wie aan duizend voorwerpen nog niet genoeg heeft, een tweede selectie van nog eens tweeduizend objecten is ook via een speciale link te bekijken.

hoogtepunten

voorhistorisch

archeologisch

pijpen van klei

keramische rookpijpen

porselein als materiaal

het magische meerschuim

europese houten pijpen

andere europese pijpen

pijpen uit noord- en zuid-amerika

pijpen uit afrika

pijpen uit azië

pijpenmakersgereedschap

tabacologische voorwerpen

curiosa en varia

1

Afbeeldingen 1 / 7

De oudste pijp in de collectie
De lelijkste pijp in de collectie
De kleinste pijp in de collectie
De langste pijp in de collectie
De duurste pijp in de collectie
De gekste pijp in de collectie
De nieuwste pijp in de collectie