Amsterdam Pipe Museum
$('#mast1').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 3000
		});
$('#mast4').cycle({
			delay: 0,
			speed: 4000
		});
$('#mast7').cycle({
			delay: 1000,
			speed: 3000
		});
$('#mast10').cycle({
			delay: 2000,
			speed: 2000
		});
home > museum > deelcollecties amsterdam pipe museum

Deelcollecties van het Amsterdam Pipe Museum

Inleiding

De verzamelingen van het Amsterdam Pipe Museum, beheerd door de Stichting Pijpenkabinet zijn opgesplitst in verschillende collectieonderdelen die zich kenmerken door eenheid in materiaal, techniek, gebruik of herkomst. Deze zogenaamde deelcollecties zijn binnen het museum per groep geëxposeerd en worden in het depot per categorie bewaard. Deze hoofdindeling vormt ook vaak een hulpmiddel of zelfs de zoeksleutel bij het zoeken in de collectie. In totaal worden zeventien deelgebieden omschreven.

Een eerste splitsing is die in pijpen en niet-pijpen, de laatste groep doorgaans aangeduid als varia objecten. Vanzelfsprekend is deze laatste categorie wel altijd direct gerelateerd aan de pijp of het roken. Het Amsterdam Pipe Museum bezit geen zogenaamde ‘rekwisieten'', voorwerpen die niets met de collectie te maken hebben maar ooit zijn binnengekomen, bijvoorbeeld als aankleding bij een tentoonstelling.

Deelcollecties pijpen

prehistorie

bodemvondsten

kleipijpen

ceramiek

porselein

meerschuim

hout

overige materialen

etnografie

opiumpijpen

Deelcollecties varia objecten

pijpenmakersgereedschap

Europese tabakscuriosa

etnografische tabakscuriosa

opiumparafernalia

rokersprenten

archiefstukken

vignetten

restgroep varia objecten

Iedere deelcollecties is volledig verschillend van omvang en aard. De omvang loopt uiteen van zo'n zeventig voorwerpen tot meer dan zevenduizend stuks. De objecten binnen deze deelcollecties zijn ook weer verschillend in zeldzaamheid, historisch belang en artistieke waarde. Het totale aantal geregistreerde objecten dat het Amsterdam Pipe Museum beheert bedraagt per 1 januari 2015 ruim 31.290 voorwerpen.

1

Afbeeldingen 1 / 18

Prehistorische pijp
Bodemvondst pijp
Kleipijp
Ceramische pijp
Porseleinen pijp
Meerschuim pijp
Houten pijp
Varia materialen zoals coquianoot
Etnografische pijp
Opiumpijp
Gereedschap
Europese tabakscuriosa
Etnografische tabakscuriosa
Opiumparafernalia
Rokersprenten
Archiefstukken
Vignetten
Varia objecten zoals verpakkingen